Реформа инвестиционог амбијента и система подстицаја

Аутор чланка
Законом о улагањима по први пут се у Републици Србији уређују улагања без обзира на то да ли улагања врше домаћа или страна правна и физичка лица, а његов посебан део односи се на јасно дефинисан институционални оквир који подразумева максимално укључивање свих носилаца јавних овлашћења, на свим нивоима власти, у реализацију инвестиција   Закон о улагањима („Сл. гласник РСˮ, бр. 89/15) ступио је на снагу 4. новембра 2015. године. То је системски пропис, будући да се по први пут у Републици Србији уређују улагања без обзира на то да ли улагања врше домаћа или страна правна и физичка лица (до сада, инвестиције су биле уређене само кроз Закон о страним улагањима који је доношењем овог закона престао да важи). Осим тога, то је и закон којим се дефинише општи правни оквир за улагања у Републици Србији, као и закон којим се уређује институционални оквир за подршку улагањима.   У оквиру стручне јавности постоје гледишта да овај закон, као акт у којем се на једном месту дефинишу питања од значаја за улагања, није ни био потребан, али и она која сматрају да је овај закон не само системски пропис, већ и модеран и реформски закон. У прилог првој тези стоји чињеница да данас мањи број европских држава има овакав пропис, те да се поред других прописа којима се уређује правни положај привредних друштава у тим државама, питања у вези са улагањем дефинишу билатералним инвестиционим споразумима, а не законима који се у овој области сматрају остацима старих државно диригованих економија. С друге стране, у прилог мишљењу оних који сматрају да је овај закон реформски јесте чињеница да се његов посебан део односи на јасно дефинисан институционални оквир који подразумева максимално укључивање свих носилаца јавних овлашћења, на свим нивоима власти, у реализацију инвестиција. Ово тим пре јер се често дешава да инвестициони


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In