Регистрација интернет домена и потенцијална повреда права на жиг

Аутор чланка
У арбитражним поступцима за решавање спорова поводом регистрације .rs домена, у највећем броју случајева наводи се околност да је регистрант (тужени) повредио право интелектуалне својине тужиоца (оштећене стране)

У свету у коме живимо, глобалне комуникационе мреже на интернету, а пре свега сегмент електронске трговине (e-commerce), постали су посебна „погодност” за масовне финансијске трансакције.

Присуство и пословање привредних субјеката и физичких лица на интернету, независно од предмета пословања (куповине, продаје, пласмана робе и/или услуга, промоције делатности путем веб страница, које постају својеврсна електронска лична карта привредног субјекта и његов електронски проспект, и сл.), као услов успешном пословању, претпостављају електронско пословање путем глобалних мрежа (понуда vs. тражња) и електронску трговину робом и услугама, која може имати 3 основна вида:

B2B (business to business) – од једног ка другом привредном субјекту;

B2C (business to consumers) – од привредног субјекта ка кориснику (физичком и/или правном лицу);

P2P (peer to peer, person to person) – непосредан, директан контакт и трансакција.

С тим у вези, незаобилазну одредницу чине интернет домени – индикације положаја једног субјекта на интернету.

 

Шта су интернет домени

Интернет домен јесте индикација положаја једног субјекта на интернету, као лако упамтива комбинација бројева и/или слова која се везује на IP (интернет протокол), за домаћина (host) или сервер, где носилац домена потенцијално може да пласира своју веб страницу на коју даље везује персонализовану е-адресу (електронска пошта). Домени су уједно и техничка средства за упрошћено и ефикасно коришћење интернета.

 

Дакле, интернет домен представља:

 1. лако запамтиву информацију (слова и бројева) која, директно или индиректно, асоцира на назив или делатност пословања привредног друштва или појединаца (укључујући и лична имена под одређеним условима);
 2. прецизан показатељ интернет локације субјекта на мрежи;
 3. средство да интернет корисник идентификује домаћина, везаног за дати интернет домен, на основу кога се у случају повреде (више…)


  ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

  ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

  ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.  Улогујте се

   Запамти ме