Рента (други део)

Аутор чланка
У другом делу текста о ренти говорићемо о капитализацији ренте, измени и престанку ренте, застарелости и камати, уз закључно разматрање о овом институту У претходном делу овог текста наведено је да се накнада штете у виду новчане ренте може досудити само за штету која постоји у моменту доношења судске одлуке па убудуће, а не и за раније претрпљену штету, која се досуђује у једнократном новчаном износу. Осим тога, наведено је и детаљно објашњено да постоје четири врсте накнаде штете у виду ренте и то: 1) изгубљено издржавање (некад помагање) због смрти даваоца издржавања (члан 194. ЗОО-а); 2) изгубљена зарада због потпуне или делимичне неспособности за рад (члан 195. ст. 1. ЗОО-а); 3) трајно повећање потреба (члан 195. ст. 2. ЗОО-а), и 4) уништење или смањење даљег развијања и напредовања у случају потпуне или делимичне неспособности за рад (члан 195. ст. 2. ЗОО-а). У завршном делу овог текста аутори ће се позабавити капитализацијом ренте, изменом ренте, застарелошћу захтева за накнаду штете у виду ренте и каматом на досуђену ренту. На овом месту важно је истаћи да право на накнаду штете у облику ренте представља лично право, као и накнада нематеријалне штете, па се зато не може нити преносити нити наслеђивати. То важи за случај постављања захтева за накнаду штете у виду ренте. Међутим, када су у питању већ утврђена и доспела потраживања, онда се она, уз испуњење законом предвиђених услова, могу пренети на друго лице. Доспели износи ренте улазе у имовину оштећеног (а не лична права која треба утврдити), па стога оштећени њима може располагати преносом. Исто тако, смрћу оштећеног, доспели а неисплаћени износи ренте улазе у оставинску масу као имовинско право и могу се наслеђивати. Капитализација ренте Основно обележје накнаде штете у виду ренте јесте чињеница да је рента врста накнаде материјалне штете специфична по томе што се досуђује унапред,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти