Рента (други део)

Аутор чланка

У другом делу текста о ренти говорићемо о капитализацији ренте, измени и престанку ренте, застарелости и камати, уз закључно разматрање о овом институту

У претходном делу овог текста наведено је да се накнада штете у виду новчане ренте може досудити само за штету која постоји у моменту доношења судске одлуке па убудуће, а не и за раније претрпљену штету, која се досуђује у једнократном новчаном износу. Осим тога, наведено је и детаљно објашњено да постоје четири врсте накнаде штете у виду ренте и то:

1) изгубљено издржавање (некад помагање) због смрти даваоца издржавања (члан 194. ЗОО-а);

2) изгубљена зарада због потпуне или делимичне неспособности за рад (члан 195. ст. 1. ЗОО-а);

3) трајно повећање потреба (члан 195. ст. 2. ЗОО-а), и

4) уништење или смањење даљег развијања и напредовања у случају потпуне или делимичне неспособности за рад (члан 195. ст. 2. ЗОО-а).

У завршном делу овог текста аутори ће се позабавити капитализацијом ренте, изменом ренте, застарелошћу захтева за накнаду штете у виду ренте и каматом на досуђену ренту.

На овом месту важно је истаћи да право на накнаду штете у облику ренте представља лично право, као и накнада нематеријалне штете, па се зато не може нити преносити нити наслеђивати. То важи за случај постављања захтева за накнаду штете у виду ренте. Међутим, када су у питању већ утврђена и доспела потраживања, онда се она, уз испуњење законом предвиђених услова, могу пренети на друго лице. Доспели износи ренте улазе у имовину оштећеног (а не лична права која треба утврдити), па стога оштећени њима може располагати преносом. Исто тако, смрћу оштећеног, доспели а неисплаћени износи ренте улазе у оставинску масу као (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме