Рента (први део)

Аутор чланка
Имајући у виду различите ситуације у којима је могуће потраживати накнаду штете у облику ренте и различито одлучивање по таквим захтевима, у овом тексту ћемо покушати да отклонимо одређене дилеме и дамо допринос класификацији постојеће судске праксе у овој области Новчана рента је облик накнаде материјалне штете који се остварује у случају смрти, телесне повреде или оштећења здравља. Накнаду штете у облику ренте познају готово сви правни системи у свету. Код нас је прописана Законом о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) и то члановима 188–197. У домаћој судској пракси овај институт је мање заступљен јер се много ређе потражује накнада материјалне штете у облику ренте у односу на број захтева за накнаду материјалне штете уопште. Изузетно, дозвољено је утврђивати и досуђивати накнаду нематеријалне штете у облику ренте, због умањења опште животне активности и њених трајних облика, ако то према околностима случаја представља одговарајућу сатисфакцију, а ово је и став Врховног суда и врховних судова република и аутономних покрајина од 7. маја 1981. године од када се у пракси и примењује. Правна природа ренте Накнада штете у виду новчане ренте може се досудити само за штету која постоји у моменту доношења судске одлуке, па убудуће, а не и за раније претрпљену штету, која се досуђује у једнократном новчаном износу. Утврђен износ до пресуђења сматра се доспелом накнадом материјалне штете у јединственом новчаном износу, а не рентом која се досуђује убудуће. Из наведеног се може закључити да је рента врста накнаде материјалне штете специфична по томе што се досуђује унапред, односно убудуће. Она се исплаћује унапред ради обезбеђења материјалне сигурности лица које је претрпело штету. Рента је, дакле, будућа штета, а не накнада већ настале штете. Због овакве њене правне природе, у време подношења захтева – тужбе и у време доношења судске одлуке није познато колико ће коначно бити исплаћено на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In