Реституција као вредносна прекретница у демократизацији српског друштва

Аутор чланка
Процес реституције захтева да се изнађу такви механизми који у име људских права и правде неће додатно нарушити људска права и правду, угрозити државни буџет и макроекономску стабилност и тиме довести до финансијског колапса земље или створити неиздржив терет за будуће генерације   Реституција и денационализација представљају вредносне прекретнице у демократизацији српског друштва, јер су ови процеси утемељени на кључним вредностима савремене демократије. Реституција је данашња реакција на акте и последице државног терора и прогона људи од стране комунистичког државног уређења. Она треба да значи остваривање правде кроз враћање онога што држава више нема морално право да задржава, јер основни принцип правичности гласи да нико не може да стиче право на нечему што му не припада. Реституција треба да представља обнављање грађанског друштва и грађанских вредности, али у исто време и људских права, плурализма својине, правне државе, владавине права, правне сигурности грађана и других демократских вредности. Без икакве дилеме, на територији тадашње Југославије, као и у комунистичким земљама широм источне Европе, по окончању Другог светског рата учињена је повреда имовинских права. Данас су то демократске државе које су или на путу евроинтеграција или су већ чланице Европске уније. С више или мање успеха, брже или спорије, све оне су кроз реституцију отклониле или тек отклањају учињену неправду повреде имовинских права. Успех у спровођењу поменуте реформе умногоме је зависио од постизања политичког и друштвеног консензуса, али и од других значајних фактора. Једна до кључних вредности на којој се темељи савремена демократија јесу људска права, а једно од основних људских права, које спада у корпус имовинских права, јесте управо право на својину. Национализацијом и конфискацијом приватне имовине држава је грађанима ускратила суштинско људско право. Ови поступци били су отворени примери грубог кршења људских права, која ни у моралном ни у правном погледу никада не застаревају. Без спровођења реституције тешко се може говорити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In