Резервисани сопствени удео и право на стицање удела као новине у Закону о привредним друштвима

Аутор чланка
У наш правни систем уведен је нов правни институт – резервисани сопствени удео, као и нов финансијски инструмент – право на стицање удела, па су наведене новине биле предмет разматрања у овом тексту. View Fullscreen 57 ПРИВРЕДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Резервисани сопствени удео и право на стицање удела као новине у Закону о привредним друштвима У наш правни систем уведен је нов правни институт – резервисани сопствени удео, као и нов финансијски инструмент – право на стицање удела, па су наведене новине биле предмет разматрања у овом тексту. Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019 од 24. 12. 2019. године, ступио је на снагу 1. 1. 2020, осим одредаба чл. 1, 2, 3, 4, 5. и 6. овог закона, које се примењују од 1. 4. 2020. године) уведен је нов правни ин- ститут – резервисани сопствени удео, као и нов финансијски инструмент – право на сти- цање удела. Увођење ових новина образло- жено је тиме што је сам Закон о привредним друштвима од нарочитог значаја за ствара- ње повољног пословног окружења за развој привреде Републике Србије и пословање при- вредних субјеката на територији Републике Србије, као и да је иницијатива за увођење на- ведених новина поднета у циљу проналажења модела награђивања запослених, менаџмента и трећих лица (инвеститора, консултаната и сл.) у друштву с ограниченом одговорношћу. Шта ове новине конкретно значе, тј. шта се конкретно мења у „пословном окружењу” у нашој земљи? Стварање резервисаног соп- ственог удела омогућава се издвајањем које врше чланови друштва од својих уплаћених и унетих удела. Дакле, чланови друштва са ограниченом одговорношћу преносе део свог удела на друштво, па тај пренети удео постаје сопствени удео друштва, али не било какав сопствени удео, већ сопствени удео резерви- сан за посебне намене. Наиме, овај резерви- сани сопствени удео служи


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти