Грађанско право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Шта се, у смислу члана 109. Закона о извршењу, сматра правоснажном одлуком или јавном или по закону овереном исправом? Наиме, ми смо закупци магацинског простора у којем се налазе цеви које уграђујемо приликом гасификације, али с обзиром на то да је закуподавац извршни дужник, и наше цеви су предмет пописа. Наведене цеви ми добијамо од инвеститора и имамо оверене отпремнице. Да ли ове отпремнице могу да се сматрају јавним или по закону овереним исправама и ако не, шта би то било? ОДГОВОР: Одредбама члана 108. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да „треће лице које тврди да на предмету извршења има неко право које спречава извршење, јавном извршитељу може да поднесе приговор којим захтева да се утврди да је извршење недозвољено на том предмету. Приговор трећег лица може да се поднесе до окончања извршног поступка. Треће лице дужно је да у приговору наведе разлоге за приговор и да уз приговор приложи исправе којима доказује постојање свог права, иначе се приговор одбацује као непотпун, без претходног враћања на допуну. Приговор се доставља извршном повериоцу да се о њему изјасни у року од осам дана, уз упозорење на последице пропуштања (члан 109. став 1), а доставља се и извршном дужнику.” Одредбама члана 109. истог закона прописано је да „ако се извршни поверилац благовремено не изјасни о приговору или не оспори приговор или ако треће лице докаже приговор правоснажном одлуком или јавном или по закону овереном исправом, приговор се решењем усваја, а извршни поступак се у погледу предмета извршења обуставља уз укидање решења о извршењу и свих спроведених радњи. У осталим случајевима приговор се решењем одбија.” Мишљења смо да је, на основу наведених законских одредби, потребно да треће лице докаже постојање неког свог права на предмету извршења тако што ће уз


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In