Грађанско право

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

ПИТАЊЕ: У Катастру је поднет захтев за упис права државине на стану и поднета је потребна документација. По захтеву још није поступљено, а подносилац је у међувремену преминуо. Да ли да се сачека да се донесе решење о укњижби, које ће се касније приложити у оставинској расправи, или се овај поступак укњижбе за сада мора прекинути, док се не донесе оставинско решење?

ОДГОВОР: Поступак би по правилу требало да се прекине по сили закона, да би се после оставинске расправе окончао поступак укњижбе на наследнике.


ПИТАЊЕЗакон о заштити становништва од изложености дуванском диму регулише самозатворен радни простор.Да ли је дозвољено прогласити забрану пушења и на отвореном простору фабрике у коме се не обавља никаква делатност, тј. прогласити општу забрану пушења на улазу фабрике?

ОДГОВОР: Сходно члану 3. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму:
„Пушење је забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, под условима прописаним овим законом. Пушење је забрањено и у простору који се, у смислу овог закона, не сматра затвореним јавним простором, а који је функционални део простора у коме се обавља делатност здравствене заштите, васпитања и образовања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, укључујући и дворишни простор, као и отворени простор за одржавање позоришних, биоскопских и других врста представа.”
Отворени простор фабрике, односно улаз фабрике, не потпада ни под једну од ових категорија, па се према слову закона на овом месту не може прогласити забрана пушења.


ПИТАЊЕ: На који начин суд треба да поступи у ситуацији када за једног од наследника постоји сумња да је пословно неспособан, односно да ли тада суд по службеној дужности треба да проверава пословну способност наследника у оставинском поступку или не?

ОДГОВОР: Одредбом члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88, и „Сл. гласник РС”, бр. 46/95 (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме