Грађанско право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Као послодавци спроводимо извршење на заради запосленог од 10. 2018. године по закључку јавног извршитеља пленидбом две трећине зараде. Да ли од 1. 1. 2020. настављамо да му одбијамо као и до сад две трећине зараде, с обзиром на то да од извршитеља нисмо добили ново решење о пленидби половине зараде, како би требало по измени Закона о извршењу и обезбеђењу који ступа на снагу од 1. 1. 2020. године? ОДГОВОР: До дана почетка примене овог закона примењују се одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење). Поступци извршења и обезбеђења започети пре дана почетка примене овог закона окончаће се по прописима који се примењују до дана почетка његове примене. ПИТАЊЕ: Запослена помоћна радница по други пут је учинила лакшу повреду рада. Директорка хоће да изрекне меру одбијања 20% од зараде. Да ли сме то да уради с обзиром на то да је запосленој плата преоптерећена до половине плате (административне забране)? ОДГОВОР: До 31. 12. 2019. године важе „старе” одредбе члана 258. Закона о извршењу и обезбеђењу, према којима извршење на заради или плати и накнади зараде, односно накнади плате може да се спроведе у висини до две трећине зараде, накнаде зараде и плате, односно накнаде плате, односно до њихове половине, ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде утврђене у складу са законом. Пошто запослена има административне забране (кредит и сл.), оне морају да се спроведу, а до наведеног ограничења на заради може да се спроведе новчана казна макар у одређеном износу. Подсећамо и на то да ће се, пошто од 1. јануара 2020. почињу да се примењују измењене одредбе поменутог закона, поступци извршења започети пре 1. јануара окончати по прописима који се примењују до


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти