Јавна својина

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Отуђење покретних ствари ПИТАЊЕ: Скупштина општине донела је одлуку о отуђењу моторних возила из јавне својине општине. С обзиром на то да питање јавног оглашавања за отуђење покретних ствари није уређено Законом о јавној својини, да ли јавни оглас за продају покретних ствари – моторних возила у поступку прикупљања писмених понуда (чије је објављивање у надлежности комисије) мора да се објави у дневном листу који се дистрибуира на територији наше општине или у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, или је довољно да исти буде објављен на интернет презентацији општине, огласној табли и локалној телевизији? ОДГОВОР: Република Србија донела је Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/ и 95/2018 – даље: Закон), који је тренутно на снази. Њиме је, између осталог, уређено и отуђење покретних ствари из јавне својине. За разлику од отуђења непокретности које је уређено и овим законом и подзаконским актом – Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, бр. 16/2018), отуђење покретних ствари уређено је једним чланом, односно одредбама члана 33. Закона. Према одредби члана 33. став 2. Закона, отуђење покретних ствари из јавне својине врши се, по правилу, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине. Изузетак је отуђење покретних ствари непосредном погодбом. Отуђење је на овај начин уређено Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Сл. гласник РС”, бр. 53/2012). Ако се покретна ствар која се отуђује не може подвести под услове које предвиђа наведена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In