Јавна својина

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Да ли постоји начин да се расходована ствар (старо гвожђе) прода фирми (а не отпаду) са којом имамо уговор о редовном сервисирању и одржавању професионалних машина? Истој фирми та ствар је потребна због резервних делова, при чему је њена понуда знатно повољнија од цене коју би отпад платио. Да ли је потребно јавно објављивати оглас о продаји када је ствар расходована или је довољно прибавити три понуде (непосредна погодба)? ОДГОВОР: Секундарну сировину (расходовану опрему која се продаје као секундарна сировина) можете да продате сваком лицу које је трговац отпадом, посредник, односно сакупљач отпада, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – други закон). Када је реч о стварима у јавној својини, за њих Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/ и 95/2018 – даље: Закон), између осталог, уређује и отуђење покретних ствари из јавне својине. За разлику од отуђења непокретности које је уређено и тим законом и подзаконским актом – Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС” бр. 16/2018), отуђење покретних ствари уређено је једним чланом, односно одредбама члана 33. Закона. Прописано је да се, по правилу, оне продају у поступцима са оглашавањем (поступак јавног надметања, односно поступак прикупљања понуда). Изузетно, покретне ствари могу да се продају и без спровођења поступка са оглашавањем. Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Сл. гласник РС” бр. 53/2012) прописано је да покретне ствари могу да се отуђе из јавне својине уколико нису отуђене у првом покушају продаје


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти