Јавна својина

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Да ли су на основу Закона о јавној својини, Закона о енергетици и Закона о комуналним делатностима мреже за дистрибуцију гаса и мернорегулационе станице са припацима у јавној својини јединице локалне самоуправе, с обзиром на то да је моментом ступања на снагу Закона о јавној својини њихов корисник било јавно предузеће које је основала општина, или су исте мреже власништво Републике Србије? OДГОВОР: На основу члана 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), мрежа у смислу овог закона јесте непокретна ствар са припацима, односно збир ствари, намењених протоку материје или енергије ради њихове дистрибуције корисницима или одвођења од корисника, а чији је појам ближе утврђен посебним законом. Тај посебни закон је заправо Закон о енергетици („Сл. гласник РСˮ, 145/14). У складу са чланом 157. тог закона уређена је својина на електроенергетским мрежама. Преносна електроенергетска мрежа може, у складу са законом, бити у јавној својини и у својини оператора преносног система кога је основала Република Србија за обављање делатности преноса и управљања преносним системом. Дистрибутивна електроенергетска мрежа може, у складу са законом, бити у јавној својини и у својини оператора дистрибутивног система кога је основала Република Србија или које је зависно друштво правног лица чији је оснивач Република Србија. Оператор система стиче својину на објектима електроенергетске мреже које изгради својим средствима или прибави правним послом. У случају престанка оператора система чији је оснивач Република Србија електроенергетска мрежа постаје својина Републике Србије. С обзиром на то да су мреже добро од општег интереса, сматрамо да су оне у власништву Републике Србије или јавних предузећа чији је оснивач Република Србија.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In