Јавне набавке и буџети

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Јавна набавка ужине ПИТАЊЕ: У питању је јавна набавка ужине – процењена вредност била је 860.000 дин. без ПДВ-а, а то је и вредност уговора. Прећи ћемо тај износ за око 100.000, а уговор истиче крајем фебруара. Да ли је потребно израдити анекс уговора? До сада је ужина делимично била финансирана из донације, а делимично је била компензација… , па за тај део нисмо радили јавну набавку, која је била спроведена само за пекарске производе. Од наредне године цела ужина ишла би преко ЈН. Процењена вредност за једну годину била би око 2.200.000 дин. Да ли таква велика разлика у процењеној вредности представља проблем и да ли бисмо могли да распишемо јавну набавку за период 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019, па онда од септембра другу јавну набавку за период 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020? ОДГОВОР: Повећање обима набавке добара (у овом случају ужине) могуће је до максимално 5% и то само ако је предвиђено конкурсном документацијом и уговором о јавној набавци. Дакле, уколико таква одредба у уговору постоји, уговор на 860.000,00 дин. без ПДВ-а могао би да се анексира за највише 43.000. Друга могућност повећања цене (случају у ком би то било најпре повећање јединичне цене) јесте под условом да је уговорена клаузула измене цена и да се иста примени. На пример, уговором се предвиди да ће, у случају пораста цена на мало месних прерађевина према одређеном параметру праћења преко одређеног процента (рецимо 5%), добављач моћи да тражи, док ће наручилац у случају оправданости захтева моћи да одобри повећање јединичне, а самим тим и укупне цене. Ако то није предвиђено, анексирање уговора (или реализација без анекса) у вредности од 100.000 динара било би у супротности са Законом о јавним набавкама. Није проблем разлика у процењеној вредности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In