Јавне набавке и буџети

Аутор чланка

 

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

 

Обавезни услови

 

 

ПИТАЊЕ: Понуђач је потписао изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и приложио је АПР-у, што је предвиђено конкурсном документацијом. Међутим, по службеној дужности је утврђено да није платио локалну пореску таксу.

ОДГОВОР: Уколико поседује доказ да понуђач не испуњава неки од обавезних услова, а налази се у Регистру понуђача АПР-а, наручилац о томе треба да обавести АПР званичним путем и да достави доказ, а да у конкретном случају понуду таквог понуђача одбије као неприхватљиву због битног недостатка.

 

 


 

 

ПИТАЊЕ: У поступку ЈН два понуђача су у систему ПДВ-а и понудили су цену без ПДВ-а, при чему трећи понуђач није у систему ПДВ-а. Како изједначити понуде ради упоређивања?

ОДГОВОР: У поступку јавне набавке понуде се увек упоређују без ПДВ-а, без обзира на то да ли је понуђач у систему ПДВ-а или није. ПДВ је обавеза која се по закону измирује и не утиче на оцењивање понуда.

 

 


 

 

ПИТАЊЕ: Да ли је неопходно да Управни одбор установе усвоји финансијски план за 2018. годину да би директор донео одлуку о усвајању Плана набавки?

ОДГОВОР: Рокови за доношење Плана јавних набавки нису прописани Законом о јавним набавкама, већ је наручилац дужан да овај рок пропише својим интерним актом којим је уредио поступак јавне набавке и који је донео на основу члана 22. овога закона. Најчешће се тим актом прописује да се План јавних набавки мора донети у одређеном року од дана усвајања Финансијског плана.

 

 


Неспроведени поступци из Плана јавних набавки за 2017. године

 

 

 

ПИТАЊЕ: Шта се дешава са неспроведеним поступцима из Плана јавних набавки за 2017. године (а постоје три)? Да ли могу да се спроведу током јануара 2018. године, односно до усвајања новог Плана јавних набавки за 2018. годину и како се (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме