Јавне набавке и буџети

Аутор чланка

 

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

 

ПИТАЊЕ: Расписан је конкурс за ЈНМВ, при чему је конкурс прошао, али није стигла ниједна понуда. Шта даље радити, односно какву врсту документа донети о томе да ниједна понуда није приспела и да ли исто треба оглашавати на Порталу УЈН?

ОДГОВОР: Потребно је да донесете одлуку о обустави поступка, као и да обавештење о обустави поступка објавите на Порталу јавних набавки.

Набавка услуга поште

ПИТАЊЕ: Да ли је набавка услуга поште (универзалних поштанских услуга) изузета од примене Закона о јавним набавкама?

ОДГОВОР: Према Закону о поштанским услугама, универзалне поштанске услуге деле се на резервисане и нерезервисане.
На резервисане универзалне поштанске услуге не примењују се одредбе Закона о јавним набавкама сагласно члану 7. став 1. тачка 1. овог закона, јер су ове услуге поверене ЈП „Пошта Србије” (нпр. уручење писмена у судском, управном, прекршајном поступку и сл.). На све остале поштанске услуге примењују се одредбе ЗЈН-а.


Понуда са подизвођачем

ПИТАЊЕ: Када у отвореном поступку ЈН понуђач наступа са подизвођачем, да ли приликом јавног отварања понуда то мора да буде унето у записник?

ОДГОВОР: Када у отвореном поступку ЈН понуђач наступа са подизвођачем, приликом јавног отварања понуда то мора да буде унето у записник.


ПИТАЊЕ: Како додатне услове испуњавају и подизвођач и понуђач, да ли све кадрове може да понуди подизвођач ако он испуњава 20,30% предмета ЈН? Шта ако у понуди није наведен предмет набавке који ће подизвођач извршавати?

ОДГОВОР: Испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке по правилу доказује понуђач. Наручилац у конкурсној документацији може да постави могућност да одређени услови могу да се доказују од стране подизвођача (ретко ко то ради) или да се захтева испуњење посебних услова за подизвођаче (још ређе се то тражи). У понуди мора да буде наведен предмет набавке који ће подизвођач извршавати.


Менично овлашћење

ПИТАЊЕ: Подизвођач је (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме