Јавне набавке и буџети

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: У вези са набавкама на које се ЗЈН не примењује, да ли у моменту покретања поступка наручилац мора да има предвиђена средства за реализацију предметне набавке? ОДГОВОР: Начелно је пожељно да има обезбеђена средства, али наручилац није у прекршају ако их нема. Међутим, у моменту преузимања обавезе (закључење уговора или издавање наруџбенице) мора да их има. ПИТАЊЕ: Установа спроводи поступак набавке услуге поправке и одржавања возила за 2019. годину. Средства по уговору потрошена су до краја септембра 2019. године. На који начин да се обезбеде средства до краја године за ову намену? Да ли је могуће расписати нову набавку за исту услугу за период до краја године или постоји неко друго решење, имајући у виду да је набавка овакве услуге специфична, односно није могуће предвидети да ли ће и колико бити кварова на возилима, односно да лако може да се деси да уговор не буде реализован до краја јер се возила једноставно не кваре или да с друге стране има доста кварова и да се средства по уговору рано потроше? ОДГОВОР: Могуће је расписати нову набавку услуге и то не само на период до краја године него и дуже. Неопходно је свакако да наручилац има расположива средства за нову набавку. ПИТАЊЕ: Наша недоумица везана је за јавну набавку стручног надзора (машинског и грађевинског). Наиме, наручилац је у конкурсној документацији у делу „Додатни услови” захтевао испуњење кадровског капацитета, тј. да понуђач у радном односу има најмање једног дипломираног инжењера грађевинске струке са поседовањем једне од наведених лиценци у делу „Технички капацитет” (лиценце 310, 312, 314, 315, 410, 412, 414, 415), који као доказ доставља копију М обрасца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених. Потенцијални понуђач наводи да тиме није омогућено испуњење услова ангажовањем стручних лица са лиценцама уговором о делу,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In