Јавне набавке и буџети

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

План набавки

ПИТАЊЕ: Када је планом јавних набавки планирана набавка мале вредности обликована по партијама и планиране су нпр. две партије, да ли је неопходно вршити измену плана да би се повећао број партија, јер се кроз израду конкурсне документације дошло до закључка да је тако ефикасније?

ОДГОВОР: Податак о броју партија није обавезан сагласно члану 51. Закона о јавним набавкама, па због тога не мора да се врши измена плана јавних набавки.
Међутим, овај податак о партијама и њиховим процењеним вредностима обавезан је податак одлуке о покретању поступка, сагласно члану 53. овог закона, па је стога у овој ситуацији потребно изменити одлуку о покретању поступка.


ПИТАЊЕ: Да ли је приликом планирања набавки могуће једну набавку (конкретно набавку услуге ресторана, тј. обезбеђивања свечане вечере у објекту ресторана, са њиховим менијем) планирати са два различита конта? Мисли се у конкретном случају на конта која су иста на троцифреном нивоу: конто 423711 – Репрезентација и конто 423621 – Угоститељске услуге, и то тако да се фактура за обављене услуге плати подељено са оба наведена конта (средства су из буџета локалне самоуправе).

ОДГОВОР: Мишљења смо да је могуће планирати набавку на наведени начин.


Набавка екскурзије

ПИТАЊЕ: Да ли се на екскурзије и стручне посете примењују одредбе Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да се не ради о буџетским парама, него о новцу родитеља ученика школа?

ОДГОВОР: Школа, као наручилац, има обавезу да спроведе поступак јавне набавке ако се родитељски динар уплаћује на рачун школе.


Примена члана 115. Закона о јавним набавкама

ПИТАЊЕ: Спровели смо II фазу квалификационог поступка на износ од 4.990.000 динара, на колико је гласио уговор (у питању је оквирни споразум). Процењена вредност је 4.990.000 динара. Услед повећаног броја прикључака дошли смо у ситуацију да расписујемо нови поступак након (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме