Јавне набавке и буџети

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Обустава поступка ПИТАЊЕ: Да ли наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може да закључи уговор уколико је понуду поднео само један понуђач који није приложио доказ о испуњењу додатног услова из конкурсне документације (фотокопија сертификата ИСО 9001)? Да ли у том случају има важност чињеница да је предмет набавке опрема за производни погон топлане коју није могуће инсталирати у октобру месецу, када би евентуално јавна набавка била поновљена уколико би поступак био обустављен (због рока од 6 месеци)? ОДГОВОР: Поступак у овом случају мора да се обустави одлуком о обустави поступка на основу члана 109. став 1. ЗЈН-а. Нови поступак може да се покрене одмах по истеку жалбеног рока.  У овом случају није потребно чекати рок од 6 месеци. Овај рок се односи на обуставу поступка по члану 109. став 2. ЗЈН-а. Процењена вредност ПИТАЊЕ: Премашили смо процењену вредност ЈН за електричну енергију (за око 18%), што смо утврдили када нам је стигао рачун за фебруар, који је последњи месец по Уговору(набавка је важила од 1. 3. 2018. до 28. 2. 2019. године). Од марта имамо нови уговорса истим снабдевачем (након спроведене нове ЈН). Локална самоуправа тврди да не можеда нам пренесе средства за плаћање фебруарског рачуна јер смо потрошили више одпроцењене вредности јавне набавке. Које су нам правне могућности за решавање овогпроблема? ОДГОВОР: Уговор се по правилу закључује до висине вредности преузетих обавеза. Пребацивања уговорене вредности од 18% значи да је уговорена вредност потрошена већ у децембру, евентуално у јануару, а праћењем реализације морало је бити јасно да ће се то десити. Дакле, није исправно закључивати уговор на одређени период, а не навести у истом да се он закључује до утрошка средстава, а временски период може бити алтернативни моменат окончања уговора. Ви сте у конкретном случају имали могућност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In