Јавне набавке и буџети

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Да ли је примерен рок од три дана за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда? ОДГОВОР: У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Законом о јавним набавкама није одређен рок за подношење понуда, већ наручилац одређује примерени рок, имајући у виду услове и доказе из конкурсне документације. Рок од три дана могао би да буде примерен ако је доказивање постављених услова поједностављено, па се доказује  изјавом или сл. Наглашавамо да, када одређује дужину рока, наручилац треба да има у виду тражене доказе, као и да ли исти могу да се прибаве у задатом року. Обустава поступка ПИТАЊЕ: Да ли наручилац у поступку јавне набавке мале вредности може да закључи уговор уколико је понуду поднео само један понуђач који није приложио доказ о испуњењу додатног услова из конкурсне документације (фотокопија сертификата ИСО 9001)? Да ли у том случају има важност чињеница да је предмет набавке опрема за производни погон топлане коју није могуће инсталирати у октобру месецу, када би евентуално јавна набавка била поновљена уколико би поступак био обустављен (због рока од 6 месеци)? ОДГОВОР: Поступак у овом случају мора да се обустави одлуком о обустави поступка на основу члана 109. став 1. ЗЈН-а. Нови поступак може да се покрене одмах по истеку жалбеног рока.  У овом случају није потребно чекати рок од 6 месеци. Овај рок се односи на обуставу поступка по члану 109. став 2. ЗЈН-а. Процењена вредност ПИТАЊЕ: Премашили смо процењену вредност ЈН за електричну енергију (за око 18%), што смо утврдили када нам је стигао рачун за фебруар, који је последњи месец по Уговору(набавка је важила од 1. 3. 2018. до 28. 2. 2019. године). Од марта имамо нови уговорса истим снабдевачем (након спроведене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In