Накнаде за коришћење јавних добара

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Да ли се промена намене земљишта за експлоатацију глине плаћа једнократно на укупну површину парцеле или на годишњем нивоу и на коју површину? ОДГОВОР: Плаћа се промена намене земљишта за експлоатацију глине, и то једнократно. Обавезу утврђује јединица локалне самоуправе на чијој се територији налази земљиште. Међутим, пре него што се странка обрати јединици локалне самоуправе претходно мора да прибави сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште (ово је врло важно: мора да се обрати претходно јер се накнадне сагласности не дају!), при чему уз захтев прилаже оверене билансне резерве (издаје Геолошки завод), записник пољопривредног инспектора, доказ о решеним имовинским односима и елаборат о рекултивацији (оверен од овлашћеног лица). Што се тиче питања на коју површину се плаћа, одговор је на површину процењених резерви глине. ПИТАЊЕ: Да ли се накнада за промену намене парцеле обрачунава на укупну површину парцеле која је делом под објектима или само на преостали део парцеле? Објекти су грађени 2011, култура се води као пашњак, а у то време накнада се наплаћивала само за обрадиво пољопривредно земљиште, па није наплаћена за промену намене ни на изграђени део. ОДГОВОР: Накнада за промену намене плаћа се за целу парцелу јер се изградњом објекта променила намена парцеле из пољопривредног земљишта (у које спадају и пашњаци) у грађевинско.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In