Накнаде за коришћење јавних добара

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: У случају изградње електране на биогас, да ли се плаћа накнада за промену намене земљишта или постоји ослобађање од ове таксе зато што се троше остави из пољопривредне производње? ОДГОВОР: Плаћа се накнада за промену намене пољопривредног земљишта јер се и тада сматра да изградњом објекта то земљиште постаје грађевинско. ПИТАЊЕ: Да ли је на основу члана 47. став 1. тачка 2) Закона о накнадама за коришћење јавних добара потребна сагласност Министарства пољопривреде за изградњу силоса ако је пољопривреда примарна делатност? ОДГОВОР: Одредбом из члана 46. став 2. тачка 4) прописано је да се за промену намене пољопривредног земљишта тражи сагласност министарства у чију надлежност спадају послови пољопривреде само уколико се ради о промени намене пољопривредног земљишта ради пошумљавања пољопривредног земљишта и експлоатације минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.) и/или извођења радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других материја на пољопривредном земљишту на одређено време. С друге стране, накнада за промену намене пољопривредног земљишта не плаћа се за изградњу економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, односно који су у функцији примарне пољопривредне производње, а власнику је пољопривреда основна делатност и ако не поседује друго одговарајуће пољопривредно земљиште (члан 47. став 2. Закона о накнадама…). Дакле, овде је за ослобођење од обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта неопходно да буду испуњена три кумулативна услова: 1. да се ради о изградњи економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, односно који су у функцији примарне пољопривредне производње, 2. да је власнику пољопривреда основна делатност и 3. да власник не поседује друго одговарајуће пољопривредно земљиште. У такве објекте свакако спада и силос на који се питање односи. ПИТАЊЕ: У случају промене намене земљишта, када се у локацијским условима води да је парцела делом била


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In