Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Закон о високом образовању ПИТАЊЕ: Да ли високошколска установа којој је издато уверење о акредитацији специјалистичких струковних студија другог степена, која не поднесе захтев за акредитацију студијског програма специјалистичких струковних студија првог степена до почетка школске 2018/2019. године, треба да донесе одлуку о укидању тог студијског програма и затражи измену дозволе за рад или Министарство, сходно члану 53. Закона о високом образовању, доноси решење о одузимању дозволе за рад за тај студијски програм и објављује престанак важења акредитације? ОДГОВОР: Члан 151. став 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) прописује следеће: Изузетно од става 1. овог члана, високошколска установа којој је издато уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких струковних студија другог степена, дужна је да поднесе захтев за акредитацију студијског програма специјалистичких студија првог степена најкасније до почетка школске 2018/2019. године. Како из постављеног питања произлази да високошколска установа није поступила по наведеној законској одредби, а била је дужна, те није поднела захтев за акредитацију студијског програма специјалистичких студија првог степена најкасније до почетка школске 2018/2019. године, поставља се питање да ли је високошколска установа била дужна да затражи измену дозволе за рад или је Министарство, сходно одредби члана 53. став 8, дужно да донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације. При одговору на ово питање морамо имати у виду и одредбе Закона које се односе на укидање студијског програма и то одредбе члана 42. ставови 2. и 5, које гласе: У случају да високошколска установа не поднесе захтев за редовну акредитацију студијског програма у року из члана 23. став 7. овог закона, дужна је да донесе одлуку о укидању тог студијског програма у року од 30 дана од дана истека акредитације тог студијског програма.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In