Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Ко доноси решење о исплати јубиларне награде за директора школе – директор сам, а потписује га председник Школског одбора, или решење и доноси и потписује председник Школског одбора? Одговор: О правима и обавезама запослених одлучује директор школе и то у складу са чл. 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања, што значи да он доноси и потписује решење о остваривању права на јубиларну награду. Истим законом, чл. 119. став 1. тачка 9), прописано је да орган управљања (Школски одбор) одлучује о правима и обавезама директора. То значи да ШО доноси решење о остваривању права на јубиларну награду за директора школе, а председавајући Школског одбора поменуто решење потписује. Решење ни у ком случају не може да донесе нпр. директор, а да га потпише председник Школског одбора (ово се односи како на јубиларну награду тако и на остала права/обавезе директора). ПИТАЊЕ: Како се у матичној књизи, сведочанству и ђачкој књижици евидентирају ученици који наставу похађају по ИОП-у 2? Одговор: Евиденција која се односи на јавне исправе за ученике који раде по ИОП-у 1 и по ИОП-у 2 иста је као и за остале ученике. Уколико би се то нагласило нпр. у напомени или на неки други начин, сматрало би се дискриминацијом. Министарство је још пре пар година изнело став да ће штампати посебна сведочанства, дипломе и остала документа, али то није урађено ни до данас. ПИТАЊЕ: Да ли постоји сукоб интереса у случају да је члан Савета родитеља истовремено и члан Школског одбора у истој школи? Одговор: Чланом 116. ст. 9. т. 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) утврђено је да за члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице које би могло


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In