Образовање

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

Приправник-стажиста у школи

ПИТАЊЕ: Да ли приправник-стажиста може да држи часове и уписује у дневник (без оцењивања) у одсуству предметног наставника како би се избегло губљење часова?

ОДГОВОР: Чланом 146. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања утврђено је да приправник-стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.
То значи да приправник-стажиста не може да држи часове и врши унос података у дневник без непосредног надзора наставника, васпитача и стручног сарадника који има лиценцу.
Наставнику/васпитачу/стручном сараднику школа решењем о 40-часовној радној недељи додељује одређени број часова за рад са приправником-стажистом и њихово радно време се подудара.


Пријем у радни однос

ПИТАЊЕ: Чланом 154. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да директор именује конкурсну комисију чији је обавезни члан секретар школе. Да ли се наведена законска одредба примењује и у случају када се конкурс расписује за радно место секретара школе, посебно имајући у виду став 7. истог члана, који прописује да комисија доноси решење о избору кандидата? Даље, истим чланом Закона у ставу 5. прописује се да се кандидати изабрани у ужи избор упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Да ли се наведена законска одредба примењује и у случају пријема у радни однос секретара школе?

ОДГОВОР: Чланом 154. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је да конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а да је обавезни члан комисије секретар установе.
Законодавац није ограничио учешће секретара као члана конкурсне комисије у ситуацији када је у питању пријем у радни однос на неодређено време секретара установе.
Сви кандидати (наставно и ненаставно особље) (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме