Образовање

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

 

ПИТАЊЕ: Уколико ученик не положи део матурског испита, да ли у следећем року полаже само оно што није положио или полаже цео матурски испит поново?

ОДГОВОР: Чланом 56. ст. 5. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 55/2013 и 101/2017) предвиђено је да ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски испит, завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.
Законом није предвиђено да ученик може полагати део матурског испита.


ПИТАЊЕ: Да ли се на ученике који сада полажу матурски примењује Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (објављен у „Службеном гласнику СРС – Просветни гласник”, бр. 6/90 и „Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 3/2001, 2/2002, 8/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 1/2005, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/06, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010, 11/2013, 14/2013, 5/2014-I, 5/2014-II, 3/2015 и 11/2016), односно одредбе тог правилника које се односе на садржај и начин полагања матурског испита?

ОДГОВОР: На ученике који сада полажу матурски испит примењују се одредбе Правилника о плану и програму образовања и васпитања који је важио у време уписа у одговарајућу школу (ученику се мора омогућити да започето школовање заврши по плану и програму који је важио у време уписа).


Солидарна помоћ

 

 

 

 

ПИТАЊЕ: Да ли запослена која се налази на одржавању трудноће и која је на боловању дужем од три месеца у континуитету има право на исплату солидарне помоћи у складу са чл. 29. т. 3. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник” бр. 21/15)?

ОДГОВОР: Према члану 29. став 1. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме