Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Одмори и одсуства ПИТАЊЕ: Уколико је запослена у тренутку одласка на породиљско и одсуство ради неге детета била ангажована на 100% (од тога 70% као библиотекар и 30% на радном месту помоћника директора за ту школску годину), а по окончању наведеног одсуства остварује право да користи стари (прошлогодишњи) годишњи одмор, на који проценат треба да јој се води годишњи одмор приликом обрачуна зараде, с обзиром на то да је за текућу школску годину изабрано друго лице за помоћника директора и у тренутку повратка запослене на посао нема више 30% ангажовања на радном месту помоћника директора? ОДГОВОР: Чланом 161. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) утврђено је да запослени у установи има право на одморе и одсуства у складу са законом којим се уређује рад, општим актом, односно уговором о раду. Запослени у установи има право на пун годишњи одмор или сразмерни део годишњег одмора, у складу са одредбама закона о раду. Право на годишњи одмор запослени остварује као да ради са пуним радним временом, без обзира на проценат радног ангажовања. У конкретном случају запослена има право на годишњи одмор у дужини која је утврђена законом и општим актом установе – за пуно радно време, а има право и на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних дванаест месеци. Дисциплински поступак ПИТАЊЕ: Директору предшколске установе упућен је анониман допис у којем се каже да запослени васпитач користи наркотике и истим тргује. Какве су обавезе директора у оваквим случајевима – да ли директор може да покрене дисциплински поступак за тог запосленог и да га удаљи са посла, с обзиром на то да директор има незванична сазнања да је против запосленог покренут судски поступак пред надлежним органима? ОДГОВОР: Чланом 162. Закона о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти