Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Уговор о међусобном регулисању права и обавеза директора са предшколском установом ПИТАЊЕ: Да ли директор предшколске установе, који је актом о оснивању предшколске установе одређен за директора, може да закључи уговор о међусобном регулисању права и обавеза директора са предшколском установом и да на тај начин регулише свој допунски рад у предшколској установи ако је већ у радном односу са пуним радним временом у школи? ОДГОВОР: Акт о оснивању установе треба да садржи, између осталог, и име лица које ће до именовања директора установе обављати његове послове и вршити његова овлашћења, као и рок за именовање директора. У конкретном случају нема законских сметњи да се са лицем које је запослено у школи, а оснивачким актом предложено за директора предшколске установе, закључи уговор о уређивању међусобних права и обавеза, без заснивања радног односа. Ово питање регулисано је и Законом о раду (чл. 48), по коме послови директора могу да се обављају закључивањем посебног уговора о правима и обавезама директора, без заснивања радног односа. Лице које је постављено за директора има права на накнаду за рад, као и друга права у складу са уговором (елементе овог уговора уговорне стране саме регулишу), при чему обавезно треба регулисати какве су пореске обавезе по основу оваквог уговора са директором. Опис послова запослених школе ПИТАЊЕ: Чија је дужност у школи од запослених (стручни сарадник – психолог или педагог, директор) да изради решења о 40-часовној радној недељи професора? ОДГОВОР: Опис послова запослених школе, па и стручних сарадника, утврђује се Правилником о организацији и систематизацији послова школе. Попис радних места, њихови општи/типични описи и захтеви за њихово обављање у јавним службама, као и у области просвете, садржани су у Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Задужења професорима (на недељном и годишњем нивоу)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In