Образовање

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Чланови Школског одбора као функционери ПИТАЊЕ: Да ли чланови Школског одбора имају обавезу подношења Извештаја о имовини и приходима Агенцији за борбу против корупције? ОДГОВОР: Чланови ШО нису у обавези да Агенцији подносе наведени извештај, што је у складу са чл. 45. Закона о агенцији. Међутим, чланови ШО имају обавезу пријављивања поклона као и сви други функционери. Такође, и школа је дужна да обавести Агенцију (Регистар функционера) да је функционер ступио на функцију/односно да му је иста престала у року од 7 дана (односи се на чланове ШО). Када се говори о ступању, овај рок од 7 дана рачуна се од 1. седнице Школског одбора – конститутивне седнице, односно од фактичког ступања на функцију. Регистровање пољопривредног газдинства ПИТАЊЕ: Школа је добила земљу од општине у закуп без надокнаде, при чему је земља некад била школска. Како школа сад да обради земљу с обзиром на то да не сме да је да у закуп? Ђачка задруга није основана јер је школа мала и нема лица које би могло да ради тај посао, а нема ни својих средстава. Да ли основна школа може да региструје пољопривредно газдинство? ОДГОВОР: Школа на основу Уговора о закупу који поседује може да региструје пољопривредно газдинство, што је регулисано Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС”, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017). За регистрацију су потребни: – захтев (Управа за Трезор), – Уговор о закупу, – Решење о упису у судски регистар, – Потврда о извршеном евидентирању (ПИБ). Међутим, како школа нема услова за обраду земљишта (нема средства нити особље) препорука је оснивање ученичке задруге (као институт који министарство све више препоручује). На тај начин кроз учешће задругара: запослених, родитеља ученика и ученика


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In