Образовање

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

 

Солидарна помоћ

 

 

 

 

ПИТАЊЕ: Да ли запослена која се налази на одржавању трудноће и која је на боловању дужем од три месеца у континуитету има право на исплату солидарне помоћи у складу са чл. 29. т. 3. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник” бр. 21/15)?

ОДГОВОР: Према члану 29. став 1. тачка 3) ПКУ-а, послодавац – установа је дужна да запосленом по основу солидарности исплати помоћ у случају боловања дужег од 3 месеца у континуитету. У примени ове одредбе као основно се појавило питање који су то случајеви боловања за која се остварује право на помоћ. Према објашњењу Комисије за праћење ПКУ-а, под боловањем се, у смислу одредби ПКУ-а, подразумева само одсуство са рада због привремене спречености за рад запосленог, која је проузрокована:

– болешћу,

– повредом ван рада,

– повредом на раду,

– професионалном болешћу и

– одржавањем трудноће.” (седница 22. 6. 2015).

Према томе, за остваривање помоћи по овом основу потребно је:

1) да разлог за одсуство са рада буде привремена спреченост за рад (боловање) у смислу прописа о здравственом осигурању (значи да не важи, на пример, за породиљско одсуство);

2) да то боловање траје у континуитету дуже од 3 месеца;

3) да запослени поднесе уредну важећу документацију из које се види основ боловања и његово трајање.

Када запослени послодавцу – установи документује одсуство због боловања од 3 месеца у континуитету, сагласно члану 29. тачка 3) ПКУ-а, може да захтева исплату једнократне солидарне помоћи у висини једне просечне плате. Према ставу 2. члана 29. ПКУ-а, „просечна плата” је, сагласно овој одредби, просечна плата по запосленом у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме