Образовање

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

Донација школи

ПИТАЊЕ: Школа је добила донацију – клавир од физичког лица. На који начин школа треба правно да регулише донирани клавир?

ОДГОВОР: Донаторство је бестеретни правни посао у којем давалац (донатор) нешто поклања или завештава, при чему прималац донације не даје накнаду за примљени поклон или завештање.
Установе могу примати донације у складу са Законом о донацијама и хуманитарној помоћи („Сл. лист СРЈ”, бр. 53/2001, 61/2001 – испр. и 36/2002, и „Сл. гласник РС”, бр. 101/2005 – др. закон).
Давање донације утврђује се закључењем Уговора о донацији.
У конкретном случају реч је о примању донације у роби, односно добрима.
У уговору се обавезно наводи да ли се ради о новом или коришћеном клавиру; ако је клавир нов, треба да се наведе набавна вредност и да ли је донатор платио ПДВ (у том случају школа нема обавезу плаћања пореза на поклон); уколико је клавир коришћен и нема података о вредности, његову вредност утврдиће комисија у складу са текућим ценама на тржишту (ова процењена вредност је основ књижења); ако се на предмет донације не плаћа порез на додатну вредност, школа подноси пореску пријаву ППИ-3 Пореској управи; затим да донатор под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да је предмет донације искључиво његово власништво, да је наведени предмет донације ослобођен свих терета, доказ о власништву и сл.


Директор школе

ПИТАЊЕ: Запослени је завршио вишу школу за наставника и положио стручни испит за наставника. Након тога, ванредно је завршио факултет и ради као наставник са седмим степеном стручне спреме. Да ли запослени испуњава услове за директора школе у погледу стручног испита за наставника који је положио када је радио са шестим степеном стручне спреме?

ОДГОВОР: Никада није било сметњи да се наставнику који је са шестим степеном положио стручни испит за наставника, а затим стекао седми (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме