Остале области

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: У складу са Законом о заштити података високошколска установа у обавези је да има сагласност о коришћењу личних података од стране запослених, студената и свих осталих лица чије податке у свом раду користи. Студенти приликом уписа године попуњавају ШВ образац, у који уписују личне податке и потписују га. Да ли тај документ може да буде вид сагласности или је неопходно да потпишу засебну сагласност? ОДГОВОР: Да би се сматрало да је пристанак законит, морају да буду испуњени следећи услови: 1. Пристанак мора да буде добровољан. Тако, уколико је пристанак укључен у неке друге услове као њихов неодвојиви део, сматраће се да није дат добровољно. Дакле, пристанак се неће сматрати добровољним ако лице чији се подаци обрађују не може да одбије или повуче свој пристанак без штетних последица. С друге стране, чланом 15. став 2. Закона прописано је да, ако се пристанак даје у оквиру писмене изјаве која се односи и на друга питања, захтев за давање пристанка мора да буде представљен тако да се издваја од других питања, у разумљивом и лако доступном облику, као и уз употребу јасних и једноставних речи. 2. Одређеност пристанка, која подразумева: – конкретизацију сврха обраде, – омогућавање лицу чији се подаци обрађују да, у случају постојања више сврха обраде података, за сваку конкретну сврху да посебан пристанак, – раздвајање информација које се односе на добијање пристанка за обраду података од информација које се односе на друга питања. 3. Пристанак мора да буде информисан да би био правно ваљан. Овај елемент утемељен је пре свега на начелу транспарентности, које је прописано чланом 5. став 1. тачка 1) Закона. Дакле, пре давања пристанка лица чији се подаци обрађују руковалац је дужан да пружи све информације које су предвиђене Законом, а односе се на обраду личних


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти