Планирање, изградња и стамбени односи

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Који орган је надлежан за оверу потписа управника стамбене заједнице на одлуци скупштине стамбене заједнице о прихватању трошкова одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом (чл. 64. ст. 2. Закона о становању и одржавању зграда)? ОДГОВОР: За оверу потписа надлежан је јавни бележник, као што је и предвиђено чланом 64. став 2. Закона о становању и одржавању зграда. Лица која могу бити управници стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању зграда ПИТАЊЕ: Да ли лице које је члан домаћинства, а до сада је било председник кућног савета, може да буде изабрано за управника стамбене заједнице? ОДГОВОР: Чланом 41. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник ПЦ”, број 104/16 – у даљем тексту: Закон) предвиђено је да су чланови скупштине стамбене заједнице сви власници посебних делова, док је у ставу 2. истог члана прописано да у раду скупштине, уколико је власник посебног дела правно лице, учествује његов законски заступник или лице кога он овласти. Чланом 41. став 3. Закона предвиђа се да уместо власника посебног дела, осим за одлуке (одлука о бирању и разрешењу управника, поверавању послова управљања професионалном управнику и кредитном задуживању стамбене заједнице) прописане у члану 42. став 1. тач. 1), 2), 4), 12) и 18) истог закона, на седници скупштине може да учествује у раду и да гласа и члан домаћинства који је пословно способан или лице које је закупац посебног дела, осим у случају да власник посебног дела није дозволио да уместо њега учествује неко други. Сходно наведеном, Законом није забрањено да власник посебног дела овласти друго лице да уместо њега учествује у раду скупштине и да друго лице уместо члана скупштине стамбене заједнице буде бирано за управника, иако није власник посебног дела. Такође, чланом 44. став 6. Закона, између


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In