Планирање, изградња и стамбени односи

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Почетком фебруара обратио смо се јавном бележнику ради оверавања Уговора о поклону 1/2 идеалног дела предметне парцеле. Приликом контроле документације јавни бележник је утврдио да је поклонодавцу уписано право коришћења на предметној парцели, па ме је упутио на катастар ради вршења конверзије права коришћења у право својине. После поднетог захтева обавештен сам незванично да већ постоји захтев за другу идеалну половину из 2017. и да по мом захтеву не могу да поступе док се прво тај захтев не реши или не повуче. Интересује ме која су моја права и обавезе у овом случају и како на правни начин да убрзам поступак. ОДГОВОР: Сматрамо да је јавни бележник правилно поступио када Вас је упутио на Службу за катастар непокретности ради подношења захтева за конверзију права коришћења у право својине на земљишту, с обзиром на то да право коришћења неизграђеног земљишта не може да се прометује.Када је у питању поступање Службе за катастар непокретности, тачно је да она одлучује у складу са начелом првенства подношења захтева, па ће се о Вашем захтеву одлучити тек када буде решен претходни захтев који се односи на исту непокретност. Међутим, тачно је и да је одлучивање о претходном захтеву из 2017. године предуго, али, нажалост, не и неуобичајено. Како је јасно да имате правни интерес да се о претходном захтеву реши што раније, предлажемо да упутите поднесак поступајућој Служби за катастар непокретности са молбом да се убрза одлучивање по претходном захтеву. Тај захтев можете да поднесете и преко интернет странице Републичког геодетског завода, бирањем картице „Услуге”, а затим картице „Примедбе на рад катастра”. Преко исте интернет странице можете да закажете и разгледање списа предмета, односно састанак са службеником задуженим за одређени предмет. ПИТАЊЕ: Који орган је надлежан за оверу потписа управника стамбене заједнице на одлуци


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти