Прекршајно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Имајући у виду текст Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, као и да се у наведеној уредби не помињу рокови застарелости, да ли за време ванредног стања теку рокови релативне и апсолутне застарелости у прекршајним поступцима? ОДГОВОР: Према Уредби о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године – у прекршајном поступку рокови за изјављивање жалби на одлуке којима се поступак окончава, као и за изјављивање ванредних правних лекова, престају да теку за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године. Значи да од 15. 3. 2020. године, па до укидања ванредног стања постоји застој рока за изјављивање жалбе и ванредног правног лека, тако да се рок за изјављивање продужава за онолико колико је трајао поменути застој. Према члану 84. Закона о прекршајима, застаревање покретања и вођења прекршајног поступка не тече за време за које покретање и вођење поступка не може да се предузме по закону. Наведена уредба, ако се узме да има законску снагу, не уређује питање покретања прекршајног поступка, тако да исти и даље не може да се покрене ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен. Поменуто изјављивање жалбе и ванредних правних лекова односи се на одлуке којима се поступак окончава, што значи да је у питању или пресуда или решење којим је поступак окончан у првом степену. Застој рока за изјављивање жалбе и ванредног правног лека може да доведе до тога да наступи апсолутна застарелост за вођење прекршајног поступка. У конкретном случају не налазимo да има околности које трајно или привремено спречавају гоњење (гледајући и прекршајне одредбе, али и кривичне, које би сходном применом могле да дођу у обзир), тако да је одговор да за време ванредног стања у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти