Прекршајно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Одлуком Уставном суда РС стављене су ван снаге поједине одредбе Одлуке о јавним паркиралиштима због несагласности са законом, па грађани више не могу бити кажњавани за прекршај ако нису платили доплатну карту. У име лица која су на основу незаконитих одредби кажњена за прекршај поднели смо Прекршајном суду у року из чл. 61. ЗУС-а предлоге за измену појединачних аката – пресуда, како би укидањем тих пресуда и доношењем нових кажњени били ослобођени, а затим и стекли основ за повраћај плаћених износа новчаних казни и трошкова прекршајног поступка. После неколико месеци „ћутања” првостепеног прекршајног суда стигла су прва решења којим се предлог одбија као неоснован, а у образложењу се наводи или да Закон о прекршајима не познаје институт предлога за измену појединачног акта или да се пак предлог у већини одбија као неоснован јер кажњени треба да се обрате РЈТ-у ради подношења иницијативе за заштиту законитости. На сва донета решења изјављене су жалбе, па се чека одлука другостепеног апелационог суда, који ће је сигурно донети по истеку рокова из члана 61. став 2. Закона о Уставном суду. Такође, у једном захтеву – предлогу обратили смо се РЈТ-у са предлогом да поднесе захтев за заштиту законитости, узимајући у обзир одредбе члана 61. Закона о Уставном суду. Међутим, републички тужилац је послао обавештење да неће поднети захтев за заштиту законитости јер су протекли рокови из члана 285. Закона о прекршајима (три месеца од достављања пресуде). Дакле, прекршајни суд предлог из члана 61. Закона о Уставном суду поистовећује са захтевом за заштиту законитости, а РЈТ очигледно сматра да ни оно није орган који је дужан да поступа по предлогу, тим пре што оно и није доносилац појединачног акта чија се измена тражи. Како треба да се поступи у овој ситуацији и који је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In