Привредно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: По Закону о привредним друштвима каквом већином скупштина акционарског друштва које је јавно доноси одлуку о стицању сопствених акција? У статуту то није регулисано. ОДГОВОР: Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа. ПИТАЊЕ: Да ли је у двочланом друштву са ограниченом одговорношћу потребно да се са директором закључује уговор о раду? Ако је потребно, ко са директором закључује уговор о раду? Према Уговору о оснивању друштва управљање друштвом је једнодомно, а друштво има Скупштину и једног директора. Скупштину чине сви чланови друштва (директор и још један члан). ОДГОВОР: Директор може да буде у радном односу, али и не мора, па у том смислу упућујемо на члан 48. Закона о раду. Радни однос са директором заснива се уговором о раду (члан 48. ставови 1. и 2). Приликом заснивања радног односа са директором могуће је закључити уговор о раду на одређено време и то до истека рока на који је изабран, односно до разрешења. То је посебан случај могућности радног односа на одређено време, поред оних прописаних чланом 37. Закона о раду. Уколико послодавац са директором не закључује уговор о раду, са њим се закључује уговор о правима и обавезама директора (члан 48. ставови 4. и 5. Закона о раду). Закон о раду је прописао да уговор у име послодавца закључује надлежни орган утврђен законом или општим актом послодавца. Директора у друштву са једнодомним системом управљања именује Скупштина тог друштва, тако да би поменута скупштина општим актом требало да предвиди које ће лице, односно орган бити овлашћен за закључење уговора са директором. У одлуци о именовању директора такође може да се одреди лице које ће закључити уговор о раду или уговор о правима и обавезама директора, ако је тако предвиђено општим актом. Уговор о раду са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти