Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор ПИТАЊЕ:  Да ли се исплаћује накнада штете за неискоришћени годишњи одмор лицима којима не престаје радни однос, а која годишњи одмор нису користила због боловања? ОДГОВОР: Из одредбе члана 76. Закона о раду произлази да се признаје право запосленом на наплату штете за неискоришћени годишњи одмор само у случају да некоришћени годишњи одмор постоји у тренутку престанка радног односа. Дакле, запослени који код конкретног послодавца не искористи годишњи одмор у роковима предвиђеним Законом, не стиче право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор по члану 76. Закона о раду. Тај запослени може евентуално да, у складу са чланом 164. овог закона, покрене поступак за накнаду штете. Наиме, према одредбама овог члана, ако запослени претрпи штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са Законом и општим актом. У овом случају запослени треба да докаже да није могао да искористи свој годишњи одмор кривицом послодавца, када ће се применити поступак наплате штете у складу са општим принципом одговорности из Закона о облигационим односима. Ако послодавац докаже да није крив због тога што запослени није искористио годишњи одмор, неће бити дужан да запосленом исплати накнаду штете. Минули рад ПИТАЊЕ:  Запослени у општинској управи пре заснивања радног односа у општинској управи био је запослен у јавном предузећу чији је оснивач општина, које се финансирало из буџета општине 100%. Да ли запосленом припада право на „минули рад”? ОДГОВОР: Анекс Посебног колективног уговора за државне органе, који је био у примени до 21. 3. 2019. године („Сл. гласник РС”, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018 и 34/2018), члан 34. дефинише да запослени има право на додатак на основну плату у висини од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In