Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Годишњи одмор ПИТАЊЕ: Да ли запослени који је у марту 2019. године засновао радни однос на неодређено време (у јулу 2019. год) може да користи сразмерни део годишњег одмора за сваки месец дана рада у овој календарској години (5/12 месеци) или у овом случају треба да протекне шест месеци од дана заснивања радног односа да би на запосленог који има право на сразмерни годишњи одмор могло да се примени правило да први део одмора мора да траје најмање две радне недеље (10 радних дана) у току календарске године? ОДГОВОР: Запослени стиче право на годишњи одмор после месец дана непрекидног рада код послодавца. Ако запослени први пут заснива радни однос у календарској години и остварује право на годишњи одмор за ту календарску годину у трајању краћем од 10 радних дана, исти може да искористи у целини до краја календарске године или да започне у текућој календарској години, као и да настави да га користи у континуитету у наредној години. Ако запослени први пут заснива радни однос у календарској години и остварује право на годишњи одмор за ту календарску годину у трајању дужем од 10 радних дана, исти може да искористи у целини или у деловима. Ако запослени користи припадајући годишњи одмор у деловима, први део у трајању од најмање 10 радних дана мора да искористи у континуитету до краја календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне календарске године. У том смислу релевантно је и Мишљење Министарства за рад број 021-02-4/710//2017-02 од 27. 11. 2017, које се налази у нашој бази Прописи.нет. Приликом утврђивања дужине годишњег одмора за календарску годину узима се у обзир време које ће запослени провести у радном односу у тој календарској години, а не време које је запослени провео у радном односу до момента коришћења годишњег


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In