Радно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Годишњи одмор ПИТАЊЕ: Да ли запослена која је користила породиљско одсуство и одсуство ради неге детета током читаве 2019. године, има право на годишњи одмор за ту годину? ОДГОВОР: У складу са чланом 68. Закона о раду запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. У складу са чланом 73. Закона о раду, запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године. Дакле, запослена има право на годишњи одмор из 2019. године и има право да га искористи до 30. 6. 2020. У више мишљења Министарство за рад изјаснило се на исти начин, нпр. Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад, број 131-04-3/2015-02 од 14. 1. 2015. године. И то и друга мишљења можете пронаћи у нашој бази Прописи.нет у делу „Правна мишљења”. Отпремнина ПИТАЊЕ: Запослени је остварио услове за старосну пензију. Да ли је послодавац у обавези да исплати отпремнину ако је запослени сам поднео захтев за споразумни раскид услед остваривања права на старосну пензију? ОДГОВОР: У складу са чланом 119. Закона о раду послодавац је дужан да запосленом, у складу са општим актом, исплати отпремнину при одласку у пензију најмање у висини две просечне зараде. Право на отпремнину при одласку у пензију остварује запослени коме престаје радни однос због испуњења услова, односно остваривања права на пензију, без обзира на то да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти