Радно право

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

Могућност да запослени који је код послодавца ангажован по основу уговора о раду на одређено време у трајању од 24 месеца, код истог послодавца буде ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима

ПИТАЊЕ: Да ли је могуће закључити уговоре о привременим и повременим пословима са радницима који су навршили 24 месеца рада, тј. 2 год. по основу уговора о раду на одређено време?

ОДГОВОР:  Према члану 37. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), уговор о раду може да се закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Послодавац може да закључи један или више уговора о раду на одређено време, на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. У ставу 4. истог члана прописани су изузеци када уговор о раду на одређено време може да се закључи на период дужи од 24 месеца.

У члану 197. Закона о раду прописано је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са: 1) незапосленим лицем; 2) запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена и 3) корисником старосне пензије.

Привремени и повремени послови су они послови који су по својој природи такви да трају најдуже 120 радних дана у календарској години. Основна обележја привременог и повременог рада су да се ови послови не сматрају радним односом, као и да се потреба за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме