Радно право

Аутор чланка

Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор.

Престанак радног односа

ПИТАЊЕ: Ако запослени не жели да потпише решење отказа уговора о раду, да ли постоји могућност одјаве?

ОДГОВОР: У складу са чланом 185. Закона о раду, решење о отказу доставља се запосленом лично у просторијама послодавца или на адреси пребивалишта или боравишта запосленог. Пријем решења констатује се на доставници односно повратници, уз потпис запосленог. Кад се поступи на такав начин, онда је обављена радња личног достављања. Ако није могуће поступити на такав начин, постоји посебан начин достављања – сачињава се писмена белешка о неуспелом достављању, у којој ће бити назначено на који је начин остварен покушај личног достављања и разлози због којих није могуће лично достављање. После тога, решење о отказу уговора о раду објављује се на огласној табли и по истеку осам дана од дана објављивања решење се сматра достављеним. Важан је датум када је истакнуто решење, као и када је скинуто са огласне табле, па зато та два датума морају бити констатована службеном белешком на самом решењу. Радни однос престаје кад се на овај начин изврши достављање, осим ако је на решењу назначен други датум или ако је законом одређен други датум престанка радног односа.


ПИТАЊЕ: Да ли се запосленој која је била на одсуству ради неге детета и престаје са радом, уз исплату накнаде за сразмерни неискоришћени одмор за 2018. мора исплатити и сразмерни регрес?

ОДГОВОР: Скрећемо пажњу на мишљење министарства финансија бр. 011-00-1142/2016-04 од 18. 5. 2017. године (мишљење се налази у бази Прописи.нет), по којем новчана накнада због неискоришћеног годишњег одмора из члана 76. Закона о раду има карактер зараде.
У том смислу накнада штете за неискоришћени годишњи одмор израчунава се на бази два елемента:
– броја дана неискоришћеног годишњег одмора и
– просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци.
Дакле, увек када се израчунава (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме