Трговина

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Потребно нам је тумачење измене Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме, објављене у „Службеном гласнику РС” број 55/2020, односно одговор на питање од када почиње да тече рок од шездесет дана у коме цене и марже не смеју да се повећавају. ОДГОВОР: Одлуком о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме („Сл. гласник РС” бр. 55/2020), која је ступила на снагу 14. 4. 2020. године, ограничење цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме продужено је на шездесет дана, односно до 17. 5. 2020. године. Дакле, рок се рачуна од дана примене Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме („Сл. гласник РС”, бр. 35/2020 од 18. 3. 2020. године). ПИТАЊЕ: Када ће моћи да се полаже стручни испит за обављање послова посредовања у промету некретнина? Има ли већ сада информација о томе како ће он изгледати? Односно, када ће бити донети: Правилник којим се утврђује начин спровођења полагања стручног испита, висинa таксе за полагање стручног испита, износ накнаде за рад чланова комисије, као и садржина и облик уверења о положеном стручном испиту, као и Правилник којим се утврђује садржина, облик и начин вођења евиденције издатих уверења о положеном стручном испиту? ОДГОВОР: Сва подзаконска акта биће донета у року од 6 месеци од ступања на снагу закона. С обзиром на то да је почетак примене одредбе о стручном испиту одложен за 12 месеци од дана ступања на снагу Закона, а услов за примену јесте доношење подзаконског акта који уређује програм и начин спровођења полагања стручног испита, висину таксе за полагање стручног испита, износ накнаде за рад чланова комисије, као и садржину и облик уверења о положеном стручном испиту, полагање испита биће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти