Управно право

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПИТАЊЕ: Приликом израде решења за паркинг карте за инвалиде догађа се да корисник промени адресу или регистарску ознаку возила у решењу које је већ правоснажно. Интересује нас која би форма решења могла да се примени по новом ЗУП-у. ОДГОВОР: Правоснажно решење својом правном снагом обухвата странке које су учествовале у поступку, правни основ и чињенично стање на коме је заснована одлука у диспозитиву. Отуда свака измена чињеничног стања представља основ за вођење новог управног поступка и доношење новог решења, не нарушавајући правило ne bis in idem. Другим речима, општина треба да донесе ново решење и да изда нову карту за паркирање лицу које је променило адресу или регистарску ознаку возила. Притом новим решењем треба да се укине претходно (погрешно би било поништавање јер је до промене адресе или регистрационе ознаке возила раније решење производило правно дејство). Укратко, сваки пут када се након правоснажности појави нова чињеница, може поново да се води поступак и да се донесе ново решење.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In