Ванредне ситуације

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. ПРИМЕНА ЗАКОНА О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ПИТАЊЕ: Потребно ми је тумачење члана 15. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама у смислу тога ко је обвезник израде акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. ОДГОВОР: Процена ризика дефинисана је чланом 2. став 1. тачка 13), а њена сврха и ближа садржина чланом 15. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018 – даље: Закон). Недоумице настају због ст. 2, 3, 4, 5. и 7. члана 15. Закона. Према одредбама става 2, процену ризика израђују и доносе Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, изузев савеза, клубова и удружења; привредна друштва, здравствене установе, изузев апотека; предшколске и школске установе и факултети за све објекте у којима бораве деца, односно објекте у којима се одвија настава; установе социјалне заштите за објекте у којима бораве корисници. Дакле, међу наведеним субјектима у ставу 2. члана 15. Закона налазе се и привредна друштва. Ставом 3. прописано је да привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја, израђују процену ризика и за те организационе целине. Ставом 4. прописано је да процену ризика израђују и доносе и правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду, капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета. Према ставу 5, привредна друштва и друга правна лица која нису обухваћена ст. од 2. до 4. овог члана израђују своју


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти