Здравствене установе

Аутор чланка
Кликните на питање које Вас интересује да бисте прочитали одговор. Посебан колективни уговор за здравствене установе ПИТАЊЕ: Потребно нам је тумачење члана 50. став 1. тачка 6) Посебног колективног уговора за здравствене установе, који предвиђа увећање дужине трајања годишњег одмора због, како следи: „6) контакта са пацијентима: – запосленом који је у сталном контакту са пацијентима, а не остварује право на увећани број дана годишњег одмора по основу послова из члана 38. овог уговора – за три радна дана.” Да ли је ово одредба која се односи на запослене у домовима здравља или евентуално у болницама на разним одељењима и сл.? ОДГОВОР: Да бисмо одговорили на питање, неопходно је консултовати и акте које доноси послодавац. Посебан колективни уговор за здравствене установе предвиђа увећање годишњег одмора запосленом који је у сталном контакту са пацијентима, а не остварује право на увећани број по основу послова из члана 38. Члан 38. предвиђа групе послова, укупно њих пет, при чему су таксативно наведена радна места или се пак одредба односи на све запослене у оквиру одређене области или организационе јединице. Ту су свакако и радна места запослених у домовима здравља и болницама, али и другим здравственим установама. Сигурно да наведеним групама послова нису обухваћена сва радна места, у супротном би то тако било и наведено. Да ли је за конкретно радно место предвиђено увећање за три радна дана, најједноставније може да се утврди у уговору о раду, чија је обавезна одредба дужина трајања радног времена, а самим тим и (не)припадност одређеној групи послова. Уколико пак уговором о раду није исправно наведено радно време или постоји сумња у то, акт послодавца о систематизацији послова морао би да разреши ту дилему, с обзиром на то да за свако радно место постоји детаљан опис послова. Ако се ни актом о систематизацији то не може са сигурношћу утврдити,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти