Самозаштитна делатност правних лица и предузетника у складу са Законом о приватном обезбеђењу

Аутор чланка
Услови под којима правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне делатности, односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима и организовања унутрашње (редарске) службе обезбеђења, могу да добију лиценцу за обављање поменуте делатности тема је текста који следи. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНО ПРАВО 38 Самозаштитна делатност правних лица и предузетника у складу са Законом о приватном обезбеђењу Услови под којима правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне делатности, односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима и организовања унутрашње (редарске) службе обезбеђења, могу да добију лиценцу за обављање поменуте делатности тема је текста који следи. З Владимир Саичић, дипл. правник аконом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) уређују се, између осталог, и послови и рад правних и физичких лица у области приватног обезбеђења, услови за њихово лиценцирање, начин вршења послова и остваривање надзора над њиховим радом.Сходно овом закону приватно обезбеђење могу да врше правна лица и предузетници регистровани за ту делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе, што представља тзв. самозаштитну делатност. ОРГАНИЗОВАЊЕ САМОЗАШТИТНЕ ДЕЛАТНОСТИ Правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне делатности, односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима и организовања унутрашње (редарске) службе обезбеђења за одржавање реда, могу да добију лиценцу за самозаштитну делатност под законом одређеним условима. На по- слове обезбеђења у вези са самозаштитном делатношћу, ако Законом о приватном обезбеђењу није друкчије уређено, сходно се примењују одредбе овог закона којима се одговарајућа питања уређују за правна и физичка лица која послове приватног обезбеђења обављају за кориснике услуга. Правно лице и предузетник из става 1. овог закона за своје потребе могу да обављају послове процене ризика при заштити лица, имовине и пословања, као и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In