Савремени инструменти финансирања – факторинг и форфетинг

Аутор чланка
Из аспекта имплементације савремених инструмената финансирања у правни систем Републике Србије, евидентно је да клијенти банака нису довољно информисани о предностима савремених инструмената финансирања, те се очекује да ће у складу с глобалним трендовима они тек доживети своју експанзију     Tрансформација која је наступила крајем прошлог и почетком текућег века донела је реформу банкарског система савремених економија, као и прилагођавање тог система новим тржишним условима. У таквом транзиционом раздобљу, банке су прошириле опсег својих услуга и почеле да обављају различите врсте банкарских трансакција, излазећи из оквира традиционалних, депозитно-кредитних послова. Оваква трансформација довела је до настанка савремених инструмената финансирања као нове категорије банкарских услуга. Савремени инструменти финансирања представљају комплексну синергију мера, поступака, радњи и одлука, како на нивоу пословне банке, тако и на оном међубанкарском. Организовано финансијско тржиште јесте пословни и оперативни оквир у којем савремени инструменти финансирања највише долазе до изражаја, јер они представљају инструменте којима се остварују суштинске претпоставке за функционисање тог тржишта. Савремени инструменти финансирања представљају надградњу класичним банкарским пословима и имају за претежни циљ остваривање добити банке. С друге стране, они су атрактивни и за привредни сектор, имајући у виду да је, нарочито из аспекта спољне трговине, привредним субјектима неопходан стални извор финансија. Овим пословима банке проширују асортиман услуга ради подмиривања практичних потреба својих клијената. Савремени инструменти финансирања спадају у најпрофитабилније послове у савременом банкарству, а у економски развијеним и тржишно оријентисаним земљама учествују и до 50% у нето приходима. У савремене финансијске производе убрајају се факторинг, форфетинг, франшизинг и финансијски лизинг. Постоје и други облици савремених банкарских производа попут финансијског консалтинга, тајм-шеринга (дугорочни закуп туристичких објеката), али имајући у виду околност да они нису у великој мери присутни на домаћем тржишту, неће бити детаљније обрађивани на овом месту. У даљем тексту осврнућемо се на факторинг и форфетинг као најзначајније савремене инструменте финансирања.   Факторинг –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In