Савремено банкарство – финансијски инжењеринг

Аутор чланка
Иако су на глобалном тржишту присутни у великој мери, стиче се утисак да се производи финансијског инжењеринга недовољно користе на финансијском тржишту Републике Србије. Разлози овоме могу бити недостаци финансијских средстава и дуготрајна криза домаће привреде, али и нормативна регулатива која није подобна да подржи овакве трансакције. О њима говоримо у овом тексту     Превазилазећи своју суштинску платно-кредитну функцију, савремени финансијски системи последњих деценија уводе инвентиван приступ у своје пословање и стварају специфичне банкарске производе, чија је примарна сврха смањивање ризика пословања клијената финансијских институција. Генерични назив за активности финансијских институција које су усмерене ка стварању оваквих sui generis производа јесте финансијски инжењеринг.   Финансијски инжењеринг подразумева употребу математичких техника за решавање финансијских проблема, при чему користи алате и знања из области информатике, статистике, економије и примењене математике за решавање актуелних финансијских проблема, а у циљу осмишљавања инвентивних финансијских производа. У својој пословној пракси, финансијски инжењеринг примењују пословне банке, инвестиционе банке, осигуравајуће агенције и хеџ фондови.   Концепт финансијског инжењеринга Последње деценије савременог банкарства обележили су глобализација финансијских тржишта, а тиме и експанзија конкуренције на тржишту, као и интензивне и фреквентне економске, социјалне и технолошке промене. Све наведено изазвало је неизвесност и нестабилност у финансијским и пословним окружењима, у којима се паралелно развијао нови модел управљања компанијама и финансијским институцијама. Уз максимизацију домашаја најбоље праксе финансијског управљања, сложеност финансијских одлука је, такође, повећана увођењем нових финансијских производа и услуга. У том новом контексту, природа финансијске теорије значајно се променила, пратећи путању од дескрипције институционалних и правних аспеката банкарског система до аналитичког концепта који комбинује елементе финансијске теорије, методологије инжењеринга, примењене математике и елемената програмирања, најављујући нову еру финансијског тржишта. Финансијски инжењеринг у себи обухвата пројектовање, развој и имплементацију иновативних финансијских инструмената и процеса, као и формулисање решења за проблеме финансијског менаџмента, користећи широк дијапазон методолошких средстава – менаџмент, тржишна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In