Скидање и повреда службеног печата и знака из чл. 327. КЗ-а у судској пракси

Аутор чланка
У овом тексту изложена су законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се односи на кривично дело наведено у наслову.   У оквиру главе XXIX Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) под називом „Кривична дела против државних органа” налази се и кривично дело скидање и повреда службеног печата и знака, предвиђено у чл. 327. КЗ-а. Ради се, с једне стране, о важном и значајном кривичном делу, а с друге стране, оно је мало заступљено у судској процедури. Историјски гледано, на шта је нужно указати, наведено кривично дело било је нормирано у чл. 222. КЗ-а РС, при чему је важило до ступања на снагу Кривичног законика 1. јануара 2006, али у глави ХХ, под називом „Кривична дела против јавног реда и правног саобраћаја”. Правилан је став законодавца да наведено кривично дело више није у групи кривичних дела против јавног реда и правног саобраћаја, већ у групи кривичних дела против државних органа. Разлог је јасан: службене печате и знаке постављају службена лица одређених државних органа. Наведено кривично дело, онако како је нормирано, има свој основни облик (чл. 327. ст. 1. КЗ-а) и норму о покушају кривичног дела (чл. 327. ст. 2. КЗ-а). Основни облик, предвиђен у чл. 327. ст. 1. КЗ-а, гласи: „Ко скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или просторија или ко без скидања или повреде печата или знака уђе у такву просторију или отвори предмет на којој је био стављен печат или знак, казниће се…”. Основни елементи наведеног кривичног дела јесу: скидање или повреда службеног печата или знака; постављање истих од стране службеног лица ради осигурања предмета или просторије; улазак у просторију или отварање предмета на којима је био стављен службени печат или знак. Суштина овог кривичног дела је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти