Скраћени прекршајни поступак

Аутор чланка
„Судија, хоћемо у скраћеном?” Питалац који је речитији поставио би исто ово питање овако: „Судија, хоћемо да га радимо у скраћеном или редовном поступку?” Кратко и, рекло би се, јасно питање. Но, јасно је само за оне који се баве прекршајима, али и питање је да ли је баш тако – да ли и они који се баве прекршајима знају о чему се овде ради. View Fullscreen 15 КРИВИЧНО ПРАВО LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Скраћени прекршајни поступак „Судија, хоћемо у скраћеном?” Питалац који је речитији поставио би исто ово питање овако: „Судија, хоћемо да га ра- димо у скраћеном или редовном поступку?” Кратко и, рекло би се, јасно питање. Но, јасно је само за оне који се баве прекршајима, али и питање је да ли је баш тако – да ли и они који се баве прекршајима знају о чему се овде ради. Многи држе да знају! Ево шта сви знамо: знамо ко поставља питање и коме га поставља. То дежурни по- лицијски старешина пита дежурног прекр- шајног судију. Шта му дође дежур- ство, помислио би неко ко се иначе не бави пре- кршајима, а чита ову причу. Овде ћемо узети у обзир да се неки слу- чајни пролазник затекао у близини док је неко други постављао оно питање с почетка и док се оно затим постепено разјашњавало. Пролазник, наравно, зна шта су полиција, суд и судија, као и да су прекршаји (не)дела за која је прописана казна. Дежурство је, случајни пролазниче, бо- рављење судије у суду за одређено време да би могао да, када је то потребно (а потреб- но је онда када се изврши прекршајно дело, заправо кад има сумње да је оно извршено), спроведе какву хитну радњу. То је објашњено у Судском пословнику – за који Ви, наравно, нисте чули. А и што би, кад се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти