Сличности, разлике и предности агенцијског запошљавања у односу на неке друге видовe радног ангажовања

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →