Слобода и ограничења у преносу удела код друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Ново законско решење почива на принципу слободе преноса удела, по чему је онo много либералнијe од решења из претходног закона. Детаљније уређивање ове материје ипак је препуштено диспозицији чланова друштва   Пренос удела код друштва са ограниченом одговорношћу, у новом Закону о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, у даљем тексту: Закон), уређен је тако да се најпре уочава законска одредба према којој је пренос удела слободан (одредба члана 160. Закона). Дакле, основни принцип јесте слобода преноса. Овај принцип могао би бити дерогиран, односно другачије уређен једино законом или оснивачким актом.   Право прече куповине удела Када су у питању законска ограничења слободе преноса удела, треба имати у виду одредбу члана 161. Закона, којом је прописано да чланови друштва имају право прече куповине удела који је предмет преноса трећем лицу (које није члан друштва), уколико то право није искључено оснивачким актом или законом. Дакле, примена права прече куповине диспозитивног је карактера и може бити искључена оснивачким актом. Када се у вишечланом друштву са ограниченом одговорношћу преноси удео с једног члана на другог принцип слободе преноса дејствује у свом пуном капацитету.   Поступак у вези с правом прече куповине Поступак у вези с правом прече куповине нормиран је одредбом члана 162. Закона, па је тако преносилац удела у обавези да пре преноса удела трећем лицу свој удео понуди свим другим члановима друштва. Дакле, уколико право прече куповине није искључено, а члан друштва има намеру да пренесе удео трећем лицу, он је у обавези да пре преноса удела трећем лицу, понуди удео свим другим члановима друштва. Садржина и форма понуде законом је строго уређена, а он предвиђа обавезну писану форму која мора да садржи: – све битне елементе уговора о преносу удела, – адресу на коју члан друштва који врши право прече куповине упућује прихват понуде, – рок за закључење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In