Случај у коме првостепени орган након коначности решења уочи грешку због које би морао да укине, измени или поништи решење – да ли је могућа примена члана 183. ЗУП-а

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →