Случајеви дискриминаторског поступања правних лица која се баве пружањем јавних услуга

Аутор чланка
Аутор се у овом тексту бави случајевима из праксе који се односе на дискриминацију у пружању јавних услуга, уз навођење прописа који регулишу заштиту лица која трпе дискриминацију и последица за такво поступање.   Дискриминаторско поступање правних лица која се баве пружањем услуга чест је облик дискриминације, услед кога претежно трпе мањинске групе или појединци који припадају овим групама. Неедукованост становништва, односно уобичајеност оваквих појава доприноси понављању дискриминаторског поступања и избегавању одговорности лица која овакве радње врше. Наиме, готово свако од нас присетиће се одређене слике када се помене избацивање припадника ромске националне мањине из локала или угоститељских објеката, а најчешће не знајући одговор да ли и на који начин угоститељ или запослени у угоститељском објекту може да одговара када изврши поменути чин. Свакако да бављење пружањем услуга представља јавну делатност, па пружалац услуга може да трпи санкције уколико одбије да изврши услугу иако се она могла обавити. Обавезност услуживања односи се на сваког клијента, па рецимо угоститељ не може и не сме да прави неоправдану разлику с обзиром на стварна или претпостављена својства својих гостију. У наставку текста уследиће упознавање са прописима, односно законским одредбама које се баве заштитом лица која трпе поменуту дискриминацију, као и одговорношћу правних и физичких лица за овакво поступање. Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 – у даљем тексту: Устав) гарантује једнакост свих лица, а у свом 21. члану (став 3), забрањујући дискриминацију, предвиђа да је „забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета”. Дакле, Устав у општем смислу забрањује дискриминацију учињену против било ког лица, али посебно наводи најугроженије групе, односно оне против којих се дискриминација најчешће врши. Ипак, забрану дискриминације националних мањина,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In