Случајеви дискриминаторског поступања правних лица која се баве пружањем јавних услуга

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →