Специфичност интелектуалне својине у контексту одредаба Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Могу ли се одредбе Закона о јавним набавкама, са својим поступком и критеријумима за одабир најповољније понуде, применити на наруџбину ауторског дела?   Јавна набавка за предмет може имати израду новог ауторског дела или уступање постојећег, било да се ради о оригиналном ауторском решењу из домена уметности, науке или стваралаштва као примарном, било о ауторском делу које представља основ за добијање неког другог права интелектуалне својине. Чест пример јесте ауторско дело као графичко-ликовно решење знака (графизам) и вербализма (слова, језичке одреднице, слогана) као услов за добијање права на жиг као дистинктивне ознаке робе и услуга у промету, или решење из области индустријског дизајна које задовољава критеријуме ауторског дела, али и естетски критеријум спољњег облика (не функције), типичан за индустријски дизајн (намештај, облик боце и сл.).   Предмети јавне набавке из домена интелектуалне својине које предвиђа Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 116/2008) јесу следећи: – архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге анализа техничког тестирања; – рекламне услуге; – издавачке услуге; – услуге у области културе; – услуге рачунарства и информатике (софтвер и лиценце); – услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања.   Изради ауторског дела претходи закључење ауторског уговора. У поступку јавних набавки одлучивање о најповољнијој понуди заснива се на критеријумима из Закона о јавним набавкама. На тај начин, смисао саме уговорне престације, дакле оригиналног решења аутора као главни критеријум квалификације ауторског дела, или дистинктивног решења знака (жиг), доведен је у питање. Поступак јјвне набавке предмета/услуге интелектуалне својине, подразумева најмање два актера: с једне стране, државног органа, организације, установе или другог правног лица који се сматрају наручиоцима и, с друге, аутора (ствараоца добра, односно услуге). Веза наручиоца у поступку јавних набавки (уговор о јавној набавци) с једне стране, и аутора дела (нпр. решење дизајна веб странице органа локалне самоуправе), односно даваоца услуге (нпр. услуга


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти