Специфичности парнице у спору мале вредности

Аутор чланка
У споровима мале вредности судови би требало много више да се користе законским овлашћењима и теже што доследнијој примени конкретних одредаба које важе за ову врсту спора јер би тиме у великој мери допринели убрзању поступка и ефикаснијој заштити права странака Спор мале вредности по први пут је регулисан као посебна врста спора с посебним одредбама у нашем правном систему ступањем на снагу Новела Закона о парничном поступку 3. јуна 1972. године. Осим тога, предратно право, такође, је препознавало и детаљно регулисало овај институт (спор мале вредности) и то Закоником о судском поступку у грађанским парницама.   Од увођења овог института, кроз посебне одредбе Закона о парничном поступку 1972. године, он је мењан 12 пута све до сада важећег Закона о парничном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11). У важећем Закону спор мале вредности је регулисан у глави 33. и то одредбама чланова 467–479. У пракси парничних одељења основних судова уочено је да се велики број поступака води по одредбама Закона о парничном поступку које регулишу поступак у спору мале вредности. У већини поднетих тужби пред основним судовима вредност предмета спора не прелази законом прописан цензус за ову врсту спорова који износи 3.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе. Кад се узме у обзир да се споровима мале вредности сматрају и спорови у којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, а тужилац је у тужби навео да пристаје да уместо испуњења одређеног захтева прими одређени новчани износ који не прелази износ од 3.000 евра по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе, као и спорови у којима предмет тужбеног захтева није новчани износ, а вредност предмета спора коју је тужилац у тужби навео не прелази овај износ, све ово додатно повећава укупан број парница које се воде по посебним одредбама о парничном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In