Спeцифичнoсти пoступкa спрoвoђeњa извршeњa пленидбом и преносом новчаног пoтрaживaњa извршнoг дужникa

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →