Специфичности преноса удела у друштвима са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →