Специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника

Аутор чланка
Када је у питању наведена тема, пажња је најпре посвећена одредбама Закона о здравственој заштити и Правилника о специјализацијама, а у мањој мери и одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе, при чему је такође приказана и пракса здравствених установа, уз навођење појединих решења која су била предмет судских спорова.   Поред континуиране едукације, специјализација и ужа специјализација представљају врсту стручног усавршавања која подразумева стицање знања и вештина. За вршење здравствене делатности здравствени радници, односно здравствени сарадници морају за одређене послове имати и одговарајућу специјализацију, односно ужу специјализацију, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити. Област специјализација и ужих специјализација ближе је уређена Законом о здравственој заштити и Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, као и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У оквиру друштвене бриге за здравље на нивоу Републике Србије обезбеђују се услови за стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника, односно у буџету се обезбеђују средства за ове намене. Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника („Сл. гласник РС”, бр. 10/13, 91/13, 113/13, 109/14 и 53/18) утврђују се врста, трајање и садржина специјализација и ужих специјализација, програми обављања специјализација, односно ужих специјализација, начин обављања специјалистичког стажа и полагање специјалистичког испита, састав и рад испитних комисија, услови које морају да испуњавају здравствене установе и приватна пракса, односно Агенција за лекове и медицинска средства Србије – за обављање специјалистичког стажа, затим услови и начин признавања времена проведеног на раду као дела специјалистичког стажа, као и образац индекса и дипломе о положеном специјалистичком испиту, односно положеном испиту из уже специјализације. Правилником су предвиђене посебне гране медицине, стоматологије и фармације у којима доктори медицине и стоматологије, као и дипломирани фармацеути и магистри фармације могу да се специјализују. Изузетно, лица која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In