Споразум о признању кривице и опортунитет кривичног гоњења

Аутор чланка
Основне разлоге озакоњења ова два овлашћења јавног тужиоца треба тражити у повећању ефикасности кривичног поступка, растерећењу судова, али и у значајним финансијским уштедама   Споразум о признању кривице представља релативно нов институт нашег кривичнопроцесног законодавства, који је иначе карактеристичан за англосаксонске кривичне поступке, али је данас широко прихваћен и у бројним континентално-европским кривичнопроцесним законодавствима, па се чак понекад у теорији говори о својеврсној зарази оваквим решењем (plea barging infection). Иако потиче из англосаксонског права, његово порекло није изворно британско, па тако, кривичнопроцесни систем Велике Британије, који се с разлогом сматра колевком англосаксонске кривичноправне традиције и правног система уопште, не познаје споразум о признању кривице, односно страначку нагодбу овог типа, већ постоји једино могућност да суд узме у обзир признање окривљеног, те да му ублажи казну. то се, међутим, не чини у договору са окривљеним, нити је то обавезно. Као кривичнопроцесни институт, споразум о признању кривице први пут је у Републици Србији уведен изменама Законика о кривичном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 70/2001, „Сл. гласник РС”, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009 и 76/2010), а који је усвојен 2006. године. Поред осталог, заснован је на чл. 6. Европске конвенције која инсистира на томе да у поступку коришћења процесних права, странке морају бити једнаке, а то значи да је обавеза, пре свега, тужиоца да окривљеног и његовог браниоца упозна с целокупним материјалом којим располаже или који му може бити на располагању и који је од битне помоћи окривљеном да се ослободи кривице или да постигне смањење казне. Посебна погодност споразума о признању кривице састоји се у великом смањењу трошкова дуготрајних кривичних поступака, а имајући у виду широку лепезу кривичних дела која се могу решавати на начин регулисан Закоником о кривичном поступку, то би за буџет Републике Србије представљало огромну уштеду. У формалном смислу, споразум о признању кривице представља посебан облик договореног решавања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In