Споразум о признању кривичног дела

Аутор чланка
Споразум о признању кривичног дела је својеврстан уговор закључен између јавног тужиоца, с једне стране, и окривљеног (и његовог браниоца), с друге стране, којим окривљени у потпуности признаје извршење кривичног дела, а заузврат од тужиоца добија одговарајуће уступке

 

Споразум о признању кривичног дела је институт преузет из англосаксонског права и, мада је био предвиђен и претходним Закоником о кривичном поступку, свој коначни облик, а и примену у пракси, добија тек ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14). Ratio legis овог института лежи, пре свега, у убрзавању кривичног поступка, односно растерећењу судова. Наиме, кривични поступци у Србији, у складу с крилатицом „да је правда спора, али достижнаˮ, често трају дуго, нарочито ако се поредимо са стандардима ЕУ и тамошњим просеком трајања поступака. Вишегодишња суђења доводе у питање саму сврху изрицања кривичних санкција (после протека толико времена од извршења кривичног дела), затим постоји опасност од застарелости кривичног гоњења, а у сваком случају доводе се у питање и начела ефикасности и економичности поступка.

 

Осим смањења броја поступака у фази главног претреса, последице примене овог института су и смањење броја истрага, с обзиром на то да се споразум може закључити и пре окончања истраге, односно доказних радњи у скраћеном поступку, односно након прикупљања само неких од расположивих доказа.

Споразум о признању кривичног дела је својеврстан уговор закључен између јавног тужиоца, с једне стране, и окривљеног (и његовог браниоца) с друге стране, којим окривљени у потпуности признаје извршење кривичног дела, а заузврат од тужиоца добија одговарајуће уступке. Споразум је замишљен тако да буде у интересу свих страна које у њему учествују. Суду је у интересу да донесе пресуду без одржавања бројних главних претреса, и то пресуду (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме