Споразум о признању кривичног дела

Аутор чланка
Споразум о признању кривичног дела је својеврстан уговор закључен између јавног тужиоца, с једне стране, и окривљеног (и његовог браниоца), с друге стране, којим окривљени у потпуности признаје извршење кривичног дела, а заузврат од тужиоца добија одговарајуће уступке   Споразум о признању кривичног дела је институт преузет из англосаксонског права и, мада је био предвиђен и претходним Закоником о кривичном поступку, свој коначни облик, а и примену у пракси, добија тек ступањем на снагу новог Законика о кривичном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14). Ratio legis овог института лежи, пре свега, у убрзавању кривичног поступка, односно растерећењу судова. Наиме, кривични поступци у Србији, у складу с крилатицом „да је правда спора, али достижнаˮ, често трају дуго, нарочито ако се поредимо са стандардима ЕУ и тамошњим просеком трајања поступака. Вишегодишња суђења доводе у питање саму сврху изрицања кривичних санкција (после протека толико времена од извршења кривичног дела), затим постоји опасност од застарелости кривичног гоњења, а у сваком случају доводе се у питање и начела ефикасности и економичности поступка.   Осим смањења броја поступака у фази главног претреса, последице примене овог института су и смањење броја истрага, с обзиром на то да се споразум може закључити и пре окончања истраге, односно доказних радњи у скраћеном поступку, односно након прикупљања само неких од расположивих доказа. Споразум о признању кривичног дела је својеврстан уговор закључен између јавног тужиоца, с једне стране, и окривљеног (и његовог браниоца) с друге стране, којим окривљени у потпуности признаје извршење кривичног дела, а заузврат од тужиоца добија одговарајуће уступке. Споразум је замишљен тако да буде у интересу свих страна које у њему учествују. Суду је у интересу да донесе пресуду без одржавања бројних главних претреса, и то пресуду на коју је могућност жалбе изузетно ограничена. Тужилаштву одговара да не мора да доказује свој


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In