Спорна питања у вези са застарелошћу међусобних потраживања правних лица из уговора о промету роба и услуга

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →