Спречавање службеног лица у вршењу службене радње и напад на службено лице у вршењу службене дужности

Аутор чланка
Кроз бројне судске одлуке анализирамо бића ова два кривична дела, уз напомену да нови Закон о јавном реду и миру уноси додатне недоумице увођењем кривичног дела ометања службеног лица у вршењу службене дужности на начин који много не олакшава примену ове инкриминације у пракси и њено разграничење од кривичних дела спречавања и напада на службено лице Кривична дела спречавање службеног лица у вршењу службене радње (члан 322. Кривичног законика, у даљем тексту: КЗ) и напад на службено лице у вршењу службене дужности (члан 323. КЗ-а) припадају групи кривичних дела против државних органа, којима су инкриминисане најразличитије радње које ометају нормално функционисање државног апарата. Оба кривична дела имају основни, и по три квалификована облика, и код оба је пасивни субјект службено лице. Појам службеног лица дефинисан је одредбом члана 112. ст. 3. КЗ-а, који прописује да се службеним лицем сматра лице које у државном органу врши службене дужности, изабрано, именовано или постављено лице у државном органу, органу локалне самоуправе или лице које стално или повремено врши службене дужности или службене функције у тим органима, јавни бележник, извршитељ и арбитар, као и лице у установи, предузећу или другом субјекту, којем је поверено вршење јавних овлашћења, које одлучује о правима, обавезама или интересима физичких или правних лица или о јавном интересу, лице којем је фактички поверено вршење појединих службених дужности или послова, и коначно, војно лице. Суд је дужан да у сваком конкретном случају испита да ли оштећени има статус службеног лица (Решење Вишег суда у Ваљеву Кж. бр. 113/2014 од дана 23. 4. 2014). Тако је Апелациони суд нашао да ово својство имају радници електродистрибуције, приликом обављања радње искључења електричне енергије код корисника, јер се ради о лицима запосленим у предузећу коме су поверена јавна овлашћења, односно којима је фактички поверено вршење службених дужности, односно послова (Решење Апелационог суда у Београду Кж.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In