Србија у реформама – корак даље

Аутор чланка

О првим мерама нове Владе писали смо у претходном броју часописа, а у међувремену је Влада наставила да спроводи свој програм економских реформи, доношењем више нових прописа о којима говоримо у овом тексту

Статистички посматрано, текућа економска кретања одвијају се у складу сапланиранимпараметрима. Потрошачке цене су у мају 2014. године, у односу на април, у просеку повећане за 0,1%, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,1%, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 1,8%.

Управо, доносећи 12. јуна одлуку о смањењу референтне каматне стопе са 9,0 на 8,5%, Извршни одбор НБС имао је у виду да ће се међугодишња стопа инфлације и у наредном периоду кретати око доње границе циља. Осим тога, оценио је да недавне поплаве неће утицати на повећање инфлаторних притисака, који ће и убудуће остати ниски. Ниским инфлаторним притисцима доприноси стабилност инфлационих очекивања и девизног курса, што је резултат мера монетарне политике, повољних платнобилансних кретања и пада премије ризика земље, констатовао је Извршни одбор.

Индустријска производња у Републици у априлу 2014. године већа је за 1,9% него у априлу 2013. године, а у односу на просек 2013. године – мања је за 2,3%. У поређењу са истим периодом 2013. године, индустријска производња у периоду јануар–април 2014. године, већа је за 2,1%.

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике за јануар–април 2014. године, исказана у доларима, повећана је 10,4% у односу на исти период претходне године, а дефицит је смањен за 22,8% у односу на исти период претходне године. Покривеност увоза извозом је 74,2% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 65,0%.

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају маја износиле 10.370,4 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе М1 (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3 4