Србија у реформама – корак даље

Аутор чланка
О првим мерама нове Владе писали смо у претходном броју часописа, а у међувремену је Влада наставила да спроводи свој програм економских реформи, доношењем више нових прописа о којима говоримо у овом тексту Статистички посматрано, текућа економска кретања одвијају се у складу сапланиранимпараметрима. Потрошачке цене су у мају 2014. године, у односу на април, у просеку повећане за 0,1%, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,1%, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 1,8%. Управо, доносећи 12. јуна одлуку о смањењу референтне каматне стопе са 9,0 на 8,5%, Извршни одбор НБС имао је у виду да ће се међугодишња стопа инфлације и у наредном периоду кретати око доње границе циља. Осим тога, оценио је да недавне поплаве неће утицати на повећање инфлаторних притисака, који ће и убудуће остати ниски. Ниским инфлаторним притисцима доприноси стабилност инфлационих очекивања и девизног курса, што је резултат мера монетарне политике, повољних платнобилансних кретања и пада премије ризика земље, констатовао је Извршни одбор. Индустријска производња у Републици у априлу 2014. године већа је за 1,9% него у априлу 2013. године, а у односу на просек 2013. године – мања је за 2,3%. У поређењу са истим периодом 2013. године, индустријска производња у периоду јануар–април 2014. године, већа је за 2,1%. Укупна спољнотрговинска робна размена Републике за јануар–април 2014. године, исказана у доларима, повећана је 10,4% у односу на исти период претходне године, а дефицит је смањен за 22,8% у односу на исти период претходне године. Покривеност увоза извозом је 74,2% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 65,0%. Девизне резерве Народне банке Србије су на крају маја износиле 10.370,4 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 315 одсто и покривеност од седам месеци увоза робе и услуга. Динар је у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4