Шта доносе измене и допуне Закона о прекршајима?

Аутор чланка
Нове законске измене, као и у случају претходног закона, имају за циљ да се прекршајни поступак учини што једноставнијим и бржим, али и да се одговори на потребе које су уочене у практичној примени досада важећег закона     Закон о прекршајима („Сл. гласник РСˮ, бр. 65/13, у даљем тексту: стари Закон) је ступио на снагу 1. марта 2014. године и након готово две године његове примене предложене су (и усвојене) измене и допуне, које су, с једне стране, одговор на неке потребе праксе које су се у том периоду примене показале, а с друге, израз исте тежње која је оличена и у важећем закону – да се прекршајни поступак учини што једноставнијим и бржим (до мере да се начелу ефикасности даје претежнији значај него неким другим начелима казнених поступака). Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима („Сл. гласник РСˮ, бр. 13/16, у даљем тексту: Закон) усвојен је по хитном поступку и ступио је на снагу 27. фебруара 2016. године.     Измене у вези са прекршајним налогом Члан 1: Најпре се Законом проширује домен примене прекршајних налога. Прекршајни налози су у наше законодавство уведени старим Законом, са циљем да се судови што је могуће више растерете, те да се избегне суђење за прекршаје за које су запрећене мале казне. Они функционишу тако што овлашћени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка (МУП, различите инспекције, комунална полиција и сл.), уместо да поднесе такав захтев, (претпостављеном) учиниоцу прекршаја доставља прекршајни налог, у коме су наведени чињенични опис и правна квалификација прекршаја, те изречена новчана казна, а уколико то лице сматра да није криво, може у року од 8 дана од дана пријема налога захтевати да суд о томе одлучи у редовном прекршајном поступку. У супротном ће налог постати коначан и извршан. Предуслов за издавање прекршајног налога јесте да су казне прописане


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти