Шта доносе измене Закона о јавно-приватном партнерству?

Аутор чланка
У тексту који следи дајемо одговоре на нека кључна питања о пројектима јавно-приватног партнерства (ЈПП), а посебно имајући у виду измене и допуне закона који регулише ову материју Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (у даљем тексту: Закон о ЈПП и концесијама) усвојен је у Народној скупштини Републике Србије 22. новембра 2011. године, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, бр. 88/11, а ступио је на снагу 2. фебруара 2011. године. Усвајање Закона о ЈПП-у и концесијама крајем 2011. године свакако је представљало значајан корак унапред ка квалитетном законском уређењу подручја јавно-приватног партнерства и концесија у Републици Србији, а посебно узимајући у обзир чињеницу да јавно-приватно партнерство до тада није било уређено посебним прописом. Доношењем Закона о ЈПП-у и концесијама постављени су законски оквири и отворене су законске могућности имплементације ЈПП пројеката, чиме је подручје јавно-приватног партнерства добило значај важног модела спровођења пројеката изградње јавних грађевина, односно испоруке јавних услуга. Основна сврха усвајања Закона о ЈПП-у и концесијама била је успостављање повољног законског оквира за спровођење пројеката финансираних од стране приватног сектора (јавно-приватног партнерства и концесија) са циљем подстицања изградње нове јавне инфраструктуре и грађевина, те побољшања квалитета јавних услуга у Републици Србији. Директива Европског парламента и Савета 2014/23/ЕУ од 26. фебруара 2014. године о додели уговора о концесији по први пут дефинише јасна и недвосмислена правила за доделу уговора о концесијама на нивоу Европске уније, а у циљу да се осигурају користи које произлазе из ефикасне набавке, уклањање разлика и уједначено разумевање начела из Уговора о функционисању ЕУ кроз целу Европску унију. Због наведеног, додатно су усклађене одредбе Закона о ЈПП-у и концесиjaма са законодавством Европске уније, те је 20. фебруара 2016. године усвојен Закон о изменама и допунама Закона о ЈПП-у и концесијама („Сл. гласник РСˮ, бр. 15/16). Тим изменама додатно су појашњене одредбе Закона које разграничавају предмет


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In