Шта доносе измене Закона о платним услугама?

Аутор чланка
Изменама Закона тежи се већој транспарентности накнада и упоредивости трошкова и накнада које пружаоци платних услуга наплаћују у вези са платним рачуном, а дефинише се, између осталог, и појам замене платног рачуна, односно замене једног пружаоца другим пружаоцем платних услуга.   У „Службеном гласнику РС” бр. 44/2018 објављен је Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, број 139/14), који je ступиo на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се од 17. марта 2019. године, осим одредаба чл. 28–30, које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији. Закон о платним услугама (у даљем тексту: Закон), који је почео са применом 1. октобра 2015. године, довео је до даљег унапређења и модернизације платног промета у земљи и увео низ новина, као што је повећање броја пружалаца платних услуга увођењем платних институција и институција електронског новца, а допринео је и модернизацији платног промета и заштити корисника платних услуга. Законом о  изменама и допунама Закона о платним услугама (у даљем тексту: измене и допуне Закона) додатно се унапређује платни промет у земљи и врши усклађивање са Директивом ЕУ о упоредивости накнада за платне услуге у вези с платним рачуном, промени платног рачуна и праву на платни рачун са основним услугама. Измене и допуне Закона извршене су у циљу стварања транспарентности накнада и упоредивости трошкова и накнада које пружаоци платних услуга наплаћују у вези са платним рачуном. Значајна новина коју доносе измене и допуне Закона јесте дефинисање појма замене платног рачуна, односно замене једног пружаоца другим пружаоцем платних услуга. Исто тако, дефинисан је и платни рачун са основним услугама, који до сада није био прописан у платном систему земље. Извршеним изменама постиже се боља информисаност корисника платних услуга и лакша упоредивост накнада за платне услуге у вези са платним рачуном, а све у циљу смањења трошкова у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти