Шта доноси Посебни колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе?

Аутор чланка
У овом тексту посебно ћемо се осврнути на нова решења, односно најбитније одредбе Посебног колективног уговора. Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, Синдикат образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и Влада Републике Србије (у даљем тексту: Уговорне стране), закључили су ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 43/2017, ступио је на снагу 13. 5. 2017. године, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу (у даљем тексту: ПКУ). Овим ПКУ-ом уређују се: – права, обавезе и одговорности запослених из радног односа у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Послодавац), – поступак измена и допуна овог ПКУ-а, – начин решавања спорних питања која произлазе из закључивања и примене ПКУ-а, и – међусобни односи Уговорних страна. Треба напоменути да се први пут доноси посебан колективни уговор за предшколске установе за ниво Републике, при чему: 1) оснивач предшколских установа су Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе; 2) послодавац у смислу ПКУ-а је установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, која је основана у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања и законом који уређује област предшколског васпитања и образовања; 3) запослени у смислу ПКУ-а је лице које је у складу са законом засновало радни однос код послодавца; 4) синдикат у смислу ПКУ-а је репрезентативни синдикат у делатности предшколског васпитања и образовања за територију Републике Србије, који је потписник овог ПКУ-а. Приликом утврђивања појединих права под репрезентативним синдикатом се подразумева синдикат у установи који је члан репрезентативног синдиката потписника овог ПКУ-а. Овај ПКУ представља основ за регулисање међусобних права, обавеза и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In