Шта доноси Посебни колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе?

Аутор чланка
У овом тексту посебно ћемо се осврнути на нова решења, односно најбитније одредбе Посебног колективног уговора.

Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије, Синдикат образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и Влада Републике Србије (у даљем тексту: Уговорне стране), закључили су ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 43/2017, ступио је на снагу 13. 5. 2017. године, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу (у даљем тексту: ПКУ).

Овим ПКУ-ом уређују се:

– права, обавезе и одговорности запослених из радног односа у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Послодавац),

– поступак измена и допуна овог ПКУ-а,

– начин решавања спорних питања која произлазе из закључивања и примене ПКУ-а, и

– међусобни односи Уговорних страна.

Треба напоменути да се први пут доноси посебан колективни уговор за предшколске установе за ниво Републике, при чему:

1) оснивач предшколских установа су Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;

2) послодавац у смислу ПКУ-а је установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, која је основана у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања и законом који уређује област предшколског васпитања и образовања;

3) запослени у смислу ПКУ-а је лице које је у складу са законом засновало радни однос код послодавца;

4) синдикат у смислу ПКУ-а је репрезентативни синдикат у делатности предшколског васпитања и образовања за територију Републике Србије, који је потписник овог ПКУ-а.

Приликом утврђивања појединих права под репрезентативним синдикатом се подразумева синдикат у установи који је члан репрезентативног синдиката потписника овог ПКУ-а.

Овај ПКУ представља основ за регулисање међусобних права, обавеза и одговорности између оснивача, послодавца и запослених у предшколским установама на територији Републике Србије, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме