Шта доноси Уредба о садржини и начину вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →