Шта доноси Уредба о садржини и начину вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност

Аутор чланка
Наведена уредба ближе уређује садржину и начин вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност. Објављена је у „Службеном гласнику РС” бр. 94/2019 од 27. 12. 2019, ступила је на снагу 4. 1. 2020, а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, односно након 4. јула 2020. године. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УНАКРСНИ ПОГЛЕД 32 Шта доноси Уредба о садржини и начину вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност Наведена уредба ближе уређује садржину и начин вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност. Објављена је у „Службеном гласнику РС” бр. 94/2019 од 27. 12. 2019, ступила је на снагу 4. 1. 2020, а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, односно након 4. јула 2020. године. О Јасмина Вранић, дипл. правник, координатор за прописе и нормативне послове ЈКП „Паркинг сервис” Београд дредбом члана 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”,бр. 88/11, 104/16 и 95/18 – даље: За- кон) прописано је да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката, као и за техничко и технолошко јединство система, али и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Прописано је такође да комуналним објектима, у смислу одредбе члана 4. став 1, треба сматрати грађевинске објекте са уређајима, инсталацијама и опремом и сама постројења, уређаје и инсталације, затим друге објекте који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне делатности. Истим чланом Закона прописано је да је- диница локалне самоуправе уређује, у складу са Законом, услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти