Шта доноси Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Аутор чланка
Новине од значаја за рад и положај државних службеника, као и за унапређење јавне управе, садржане су у Закону о изменама и допунама Закона о државним службеницима, па су и анализиране у овом тексту.   Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 95/18 – у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 16. децембра 2018. године, а у примени је почевши од 1. јануара 2019. године, изузев одређених одредби чија је примена одложена до 1. јануара 2020. године, односно 1. јануара 2021. године. Овај закон је усвојен као резултат спровођења Стратегије реформе јавне управе у погледу унапређења рада јавне управе у складу са принципима тзв. Европског административног простора, као и имплементације принципа деполитизације и професионализације државних службеника успостављањем службеничког система заснованог на компетенцијама и на начелима транспарентности, конкурентности, пријема и напредовања у служби на основу заслуга. Закон својим решењима тежи унапређењу инструмената за управљање кадровима који су засновани на систему компетенција, који подразумева њихово увођење у поступак регрутације и селекције, оцењивања и напредовања у органима државне управе. Законом су извршене бројне измене, a у наставку текста разматране су оне измене Закона које се тичу: – увођења компетенција за рад државних службеника; – измена у погледу одредаба које се односе на спречавања сукоба интереса; – измена у погледу одредаба које се односе на јавни конкурс; – увођења вредновања радне успешности и напредовања државних службеника. 1. УВОЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА Законом је уведено ново начело у погледу деловања државних службеника, и то начело компетенције, према којем се процеси управљања кадровима у државним органима заснивају на компетенцијама потребним за делотворно обављање послова у државном органу. Kомпетенције су дефинисане као скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а које обликују његово понашање и воде постизању


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In