Шта доноси Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Аутор чланка
Нови начин усклађивања пензија, изједначавање брачне и ванбрачне заједнице у погледу утврђивања права на породичну пензију, само су неке од важних новина које доноси Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, тако да у наставку аутор анализира ове, али и друге новине.  View Fullscreen 4 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Шта доноси Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Нови начин усклађивања пензија, изједначавање брачне и ванбрачне заједнице у погледу утврђивања права на породичну пензију, само су неке од важних новина које доноси Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, тако да у наставку аутор анализира ове, али и друге новине. Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019. године (даље: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу 14. 12. 2019. године, осим одредби о новом начину усклађивања пензија (чл. 22. и 23. Измена Закона), које се примењују почев од 1. јануара 2020. године. НОВИ НАЧИН УСКЛАЂИВАЊА ПЕНЗИЈА Свакако да је нов начин усклађивања пензија једна од најбитнијих новина утврђена Изменама Закона. Према измењеном члану 80. Закона, пензија се, почев од пензије за месец јануар текуће године, усклађује у проценту који представља збир: ■ половине процента промене потрошачких цена и ■ половине процента промене просечне зараде без пореза и доприноса. Усклађивање пензије на овај начин врши се на основу података органа надлежног за Мр Жељко Албанезе послове статистике о промени просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике Србије и промени потрошачких цена за период од дванаест месеци, рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године, у односу на период од дванаест месеци који претходи наведеном периоду. Сагласно овим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти