Шта доноси Закон о лобирању

Аутор чланка
Србија је, може се слободно рећи, коначно добила Закон о лобирању. Закон  је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 87/2018 од 13. 11. 2018. године, а ступа на снагу по истеку девет месеци од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, односно 14. 8. 2019. године.   Све оно што је до сада сматрано на неки начин вршењем утицаја кроз наговарање да се одређено законско решење нађе пред посланицима или да Влада усвоји одређени подзаконски акт којим би се легализовало нешто због чега је нека од утицајних заинтересованих страна била спремна да изврши притисак на чланове извршне власти, сада се легализује. Додуше, још увек стидљиво и свакако уз ограничења којих ће будући регистровани лобисти морати да се придржавају, али сигурно је да је ово револуционарни корак у допуштању вршења утицаја, односно лобирања. Сам појам лобирања дефинисан је чланом 2, у коме се наглашава да је то активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, као и на органе ималаца јавних овлашћења чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна, односно јединица локалне самоуправе, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са Законом. Законодавац је одмах у наредном члану разграничио шта не може да се сматра лобирањем и то подвео под четири тачке: информације, ставови и мишљења у законима, другим прописима и општим актима, предлозима или нацртима закона, других прописа и општих аката, објављеним у средствима јавног информисања и другим средствима којима се јавност обавештава; активности лица која јавно саопштавају своје ставове, односно достављају предлоге и стручна мишљења органима власти ради иницирања, припреме, разматрања, усвајања и давања образложења предложених решења закона, других прописа и општих аката или учествују по позиву органа власти, са или без накнаде, или у оквиру пројеката чији је корисник


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти