Шта доноси Закон о приватном обезбеђењу?

Аутор чланка
Иако је у стручној јавности изазвао велике полемике, овај закон заправо представља велики револуционарни помак будући да регулише материју која до сада готово да уопште није ни била регулисана. Велика прашина која се подигла приликом израде, а касније и доношења новог Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 104/13 и 42/15), несумњиво нам је указала на многе аномалије које владају у овом сектору. Свакако, нови закон далеко је бољи од неких претходних решења, јер ако ништа друго, а оно имамо коначно регулисање ове јако осетљиве области у којој је до сада практично све функционисало у сивој зони. С друге стране, јављају се већ заиста бројне замерке око спровођења овог закона у пракси и сигурно је да ће с временом овај закон морати да доживи и одређене измене. Наравно, највећа бука подигла се управо око лиценцирања за вршење послова приватног обезбеђења, јер тај поступак захтева изузетно сложену процедуру, која захтева и свакако значајна материјална средства и која дефинитивно уводи озбиљност и ред у систем приватног обезбеђења. За правна лица и предузетнике уводи се чак шест различитих лиценци, док се за физичка лица уводе три врсте лиценци. Све лиценце издаје Министарство унутрашњих послова, а услови за њихово добијање изузетно су строги. И пре него што се упустимо у анализу одредаба које регулишу само лиценцирање, важно је истаћи шта Закон заправо подразумева под приватним обезбеђењем. За почетак, врло је важно нагласити да се физичким, а посебно правним лицима, која су добила лиценцу за обављање послова приватног обезбеђење законом онемогућава да врше послове заштите лица и имовине који су у искључивој надлежности државних органа, нити она могу примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које ти органи примењују на основу посебних прописа. Под појмом „приватно обезбеђењеˮ подразумева се пружање услуга, односно вршење послова заштите лица, имовине и пословања физичком и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In