Шта доноси Закон о спречавању насиља у породици

Аутор чланка
У овом тексту дајемо преглед најбитнијих одредби Закона о спречавању насиља у породици, који је у примени од 1. јуна 2017. године. Социолошки посматрано породица представља основну ћелију сваког друштва, па породично насиље не представља једино кршење основних људских права лица која га трпе, већ и озбиљан напад на основне темеље сваког друштва. Иако породица чини заједницу коју најчешће чине супружници и њихова деца, а чији помен првенствено рађа асоцијације на стварање, љубав, разумевање, нежност и пажњу, подаци многобројних истраживања указују на то да породица представља друштвену институцију у којој је насиље веома честа појава, односно место где постоје велике шансе да неко буде лишен живота, осакаћен, повређен, ошамарен, психолошки или економски злоупотребљаван, полно узнемираван и сл. Ипак, имајући у виду специфичну испреплетеност емотивних веза унутар саме породице, као и потребу њених чланова да је често, чак и по сваку цену, сачувају, бежећи каткад и од притисака средине, а суочавајући се са могућношћу друштвене осуде и осећања личног неуспеха, могућност сазнања да је у одређеној породици дошло до породичног насиља представља посве специфичан проблем. Многобројне институционалне и правне мере заштите од насиља у породици често нису ефикасне, а у појединим ситуацијама могу само усложити већ постојеће проблеме. Наиме, често се доношењем прописа који неретко представљају међународну обавезу, брзоплето и недовољно промишљено усвајају одредбе које се своде на шаблонско преписивање решења других земаља, заборављајући да у овој сфери значај одређеног поднебља и обичаји одређене друштвене средине имају посебан значај. Нису само устаљена правила понашања која се низом година понављају на одређеном простору брана која решавању ове проблематике не дозвољава механички приступ, већ и сваки индивидуални породични случај. Све ово захтева један темељнији приступ проблематици, чији свакако важан део представља специјализација кадрова, као и њихова међусобна координација, чији ће институционални оквир подразумевати већу одговорност, стручност и озбиљнији приступ сваком поједином случају. Закон


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In