Шта нам доноси почетак примене прописа о платним услугама

Аутор чланка
Иако је дошло до усклађивања домаћих прописа о платним трансакцијама са европским законодавством, бројни проблеми који су постојали у досадашњој пракси спровођења одредаба прописа о платном промету и даље остају нерешени

 

 

 

Првог октобра 2015. године у Републици Србији је започела примена Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/14, у даљем тексту Закон) који је донет још крајем 2014. године. У прошлогодишњем септембарском издању часописа, у тексту под називом „Увођење платних услуга у правни систем Србије”, представили смо нова законска решења. У лето 2015. године донето је 19 подзаконских аката неопходних за примену Закона од којих ће поједина бити представљена у овом раду.

 

Приликом прошлогодишњег представљања Закона указали смо на неке недоследности, као и на недостатке које је ранији Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС”, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закон и 31/11) садржао, а који су отклоњени у новом Закону, као што је случај са одредбама које су предвиђале да правна и физичка лица која обављају делатност своје обавезе могу измиривати и путем уговарања промена поверилаца, односно дужника, осим у случају блокаде текућих рачуна правног лица ради принудне наплате, у ком случају се само одређене обавезе могу измиривати путем промене поверилаца или дужника. Неки од недостатака исправљени су доношењем Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/15), па ће и та решења бити назначена у овом раду.

У пракси се често дешавало да одређено законско решење не може бити примењено или га није могуће у потпуности применити због непостојања подзаконског акта или услед ограничења које је увео подзаконски акт и/или сродни закон. Стога је поред одредаба самог Закона неопходно (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме