Шта нам доноси почетак примене прописа о платним услугама

Аутор чланка
Иако је дошло до усклађивања домаћих прописа о платним трансакцијама са европским законодавством, бројни проблеми који су постојали у досадашњој пракси спровођења одредаба прописа о платном промету и даље остају нерешени       Првог октобра 2015. године у Републици Србији је започела примена Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/14, у даљем тексту Закон) који је донет још крајем 2014. године. У прошлогодишњем септембарском издању часописа, у тексту под називом „Увођење платних услуга у правни систем Србије”, представили смо нова законска решења. У лето 2015. године донето је 19 подзаконских аката неопходних за примену Закона од којих ће поједина бити представљена у овом раду.   Приликом прошлогодишњег представљања Закона указали смо на неке недоследности, као и на недостатке које је ранији Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС”, бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закон и 31/11) садржао, а који су отклоњени у новом Закону, као што је случај са одредбама које су предвиђале да правна и физичка лица која обављају делатност своје обавезе могу измиривати и путем уговарања промена поверилаца, односно дужника, осим у случају блокаде текућих рачуна правног лица ради принудне наплате, у ком случају се само одређене обавезе могу измиривати путем промене поверилаца или дужника. Неки од недостатака исправљени су доношењем Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/15), па ће и та решења бити назначена у овом раду. У пракси се често дешавало да одређено законско решење не може бити примењено или га није могуће у потпуности применити због непостојања подзаконског акта или услед ограничења које је увео подзаконски акт и/или сродни закон. Стога је поред одредаба самог Закона неопходно разумети и одредбе садржане у тим подзаконским актима како би се Закон на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In